От утре (16 юни 2016 г.) започва подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.
Документите, които учениците подават в определените от РИО училища гнезда, включват: 
- заявление за участие в класиране с подредени желания по образец; 
- удостоверение за завършен VII клас (копие и оригинал); 
- служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област); 
- акт за раждане на ученика; 
- копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия). 
Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г. 
Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г. 
Повече информация може да се намери на сайтовете на съответните регионални инспекторати по образованието (РИО).