Само тази сутрин бяха възстановени 100 млн. лв. Вчера, когато за първи път се появи информацията, че програмата е спряна, междувременно бяха разплатени 56 млн. лв. Можеше ли тези плащания да бъдат извършени, можеше ли да бъдат възстановени от комисията пари, платени по програмата ако беше спряна? Така министърът на земеделието Десислава Танева се обърна към народните представители в парламента докато разясняваше за писмото на Европейската комисия по доклада на сертифициращия орган по програмата.

Тя обяви, че от месец април до днес, по Програмата за развитие на селските райони били разплатени близо 200 млн. лв.

Аз се чувствам длъжна пред вас да покажа документи, да ви информирам с цифри в документи, за да разсея всяко притеснение, че има спрени или изискани 1,1 млрд. лв. по ПРСР.

Тя обясни, че споед доклад на сертифициращия орган, когато има грешки под 2% санкция няма. Когато разминаванията били над 2% имало разминавания, по които комисията иска допълнителни проверки.

"Пример - извадката за проверката на парцелите е за 1200 парцела, комисията е изисквала да се проверят още 500 парцела. В момента сертифициращия орган е изпратил част от документите.", обясни Танева.

"Дори в най-лошия вариант, дори след всички допълнителни искания, които бъдат представени на сертифициращия орган, и ако комисията не получи увереност,, тя сама ще направи одит.Дори и тогава никакви суми милиарди, които се цитират ще бъдат изискуеми, те вече са възстановени от комисията.", каза министърът.

Когато бях в опозиция като отговорна за сектора земеделие, не си позволих да говоря от тази трибуна неща, които не са реални, защото земеделието не е политика на тази или онази партия, а национална отговорност, обърна се Танева към БСП.

""На последния съвет на министрите, на който бях и проведох работна среща по повод нотификации знаете ли какъв въпрос ни беше зададен: Г-жо министър, ние тук получаваме запитвания за санкции за някакви фантастични суми, откъде излизат тези информации в България?""

Как се чувствах аз като представляващ държавата? Дa трябва да обяснявам, че в нащата држава навсякъде може да излезе всичко без последствия.