Час по български език и култура въведе в родния бит и традиции гостите на Русенския университет, пристигнали за международнпата академична седмица, която започна вчера. Партньори на РУ от Латвия, Испания, Словения, Турция, Естония, Германия, Великобритания и Албания ще обсъждат заедно с домакините "Новия дневен ред на европейските институции за висше образование". Форумът се провежда по европесйката програма "Еразъм  +" и ще продължи до края на седмицата. Днес и утре ще се състоят дискусиите по основната тема, предвидено е също гостите да се запознаят с Русе и забележителностите.