Директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов и уредникът Искрен Великов ще участват в X международна лятна школа по музеология в Словения, която е под почетния патронаж на Словенската национална комисия за ЮНЕСКО. Предмет на дискусия ще бъдат музеите като фактор за културно, туристическо и социално развитие на местните общности.