Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ ще предложи промени в Семейния кодекс и други нормативни актове, свързани с осиновяването. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Социалният министър Зорница Русинова и нейният екип са направили днес първите консултации с представители на неправителствени организации и УНИЦЕФ за подобряване на социалната политика за правата на децата в България.

Сред най-съществените промени, свързани с осиновяването, е предложението за създаване на Съвет за национално осиновяване към МТСП и закриване на съществуващите 28 регионални съвети към Регионалните дирекции за социално подпомагане. Това ще облекчи и съкрати процедурата по осиновяване, ще ускори разглеждането на отделните случаи, ще гарантира по-голяма обективност и прозрачност, както и ще даде възможност за по-голям обществен контрол, отбелязват от МТСП. 

Промените ще поставят на първо място интереса на децата да намерят свое семейство, както и в интерес на осиновителите, тъй като ще ускорят процеса.

Предвижда се и преструктуриране на системата за правата на децата, която разграничава ясно формирането на политики от осъществяването на контрол по правата на децата.

Министерството отчита, че контролът по правата на децата у нас не е достатъчно ефективен и понастоящем не е гарантирана неговата независимост съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

През ноември тази година предстои внасянето на Закон за социалните услуги, с който ще се регламентират редица нови възможности за подкрепа на децата и семействата. Предвижда се дейността на отделите "Закрила на детето" да се подпомага активно от социални услуги - от момента на постъпване на сигнал на дете в риск, през оценката на случая, работата с детето, взаимодействието с другите органи до постигането на крайната цел по плана за неговата подкрепа. В закона ще се регламентира и механизъм за предоставяне на социални услуги от частни доставчици с държавно финансиране.

МТСП ще ускори и мерките за подобряване на квалификацията на социалните работници чрез обучения и допълнително наблюдение.
Предстоят срещи по темата и със социалните работници от отделите "Закрила на детето", Националното сдружение на общините и други заинтересовани партньори.

Министерството предвижда законодателни промени, които да бъдат насочени към решаването на натрупани с годините проблеми, и призова неправителствените организации да изпратят своите писмени предложения заедно с анализ и обосновка, се заявява в съобщението.