Без особена гласност властта готви разпределянето на 765 млн. лв. за наука. В четвъртък на Портала за обществени консултации бяха публикувани четири стратегически документа, които представляват Национална стратегия за развитие на научните изследвания, предаде БГНЕС.

Научната и образователната общност ще има само две седмици, при това в разгара на сесията и кандидат-студентската кампания, за да изрази мнението си за разпределянето на парите за наука и образование до 2025 г. Стратегията, която се очаква правителството да гласува в края на юни месец обхваща усвояването на всички финансови средства за развитие на образованието и научните изследвания– от европейските фондове и държавния бюджет в следващите десет години. Автор на документа е ведомството на вицепремиера и образователен министър Меглена Кунева.

764 920 000 лева са парите, които ще бъдат инвестирани в образование и наука до 2025 г. 58% от тях или почти 441 млн. лв. трябва да дойдат от европейската програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. В началото на седмицата БГНЕС установи, че усвояемостта по новата оперативна програма към момента възлиза едва на 0,09%. 215 млн. лв. или 33% от парите за образование и наука за следващите десет години ще са бюджетни средства. Фонд “Научни изследвания”, който се финансира също от бюджета за следващите десет години ще има бюджет от 26 млн. лв. 18,7 млн. лв. от бюджета на европейската оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” също ще отидат в научни и образователни проекти.

От документа за разпределение на средствата става ясно, че България няма сериозни амбиции да кандидатства с проекти по европейската програма за наука и иновации “Хоризонт 2020”. Страната ни се надява да получи едва 28 млн. лв. от бюджета на “Хоризонт 2020”, който възлиза на 80 млрд. евро.

От проекта за Стратегия става ясно още, че държавата планира да задели 5 млн. лв. за ранно пенсиониране на българските учени. Това се прави с цел “промяна на възрастовия профил на учените-изследователи”. Изпълнението на мярката трябва да е осъществена до 2020 година.

Почти 696 млн. лв. от парите ще отидат по направлението “Концентриране на научната инфраструктура и изследователският капацитет в значими за икономиката направления и синергията между тях”.

“По-добра наука за по-добра България” е слогана на Стратегията за развитието на науката и образованието до края на 2025 г. Ако бъде приложена в пълна степен, то към 2020 г. страната ни трябва да отделя 1,5% за образование и наука. Крайната цел е през 2025 г. този показател да достигне 2%.