Службите за сигурност са установили засилен интерес към България от чужди разузнавателни централи. Те са направили опит да придобият фирми, имащи отношение към енергийната сигурност, както и медии. Това е записано в годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2015 г., одобрен от правителството, съобщава в утрешния си брой вестник "Сега".

"Констатирани са конкретни действия за създаване и разширяване на разузнавателни позиции за влияние и въздействие, разузнавателно проникване и придобиване на класифицирана национална или чуждестранна информация", пише в документа. Традиционен обект на интерес на чуждите разведки били "процесите в политическата, икономическата, социалната, културната, религиозната и военната сфера". До този момент не е установено изтичане на секретни данни. Службите са засекли един опит за достъп до чужда секретна информация. Отнети са 30 разрешения за работата с тайни.

"В отделни случаи са налице опити за "изнасяне" на вътрешни проблеми към България. Проявиха се опити с участие на чужди специални служби за придобиване у нас на стопански обекти със стратегическо за страната ни значение (включително с отношение към енергийната ни сигурност), медии и др.", се посочва в анализа, но по-конкретни детайли не се дават.

Констатираните опити за намеса на чуждите служби са пряко свързани и с т. нар. хибридни и киберзаплахи, на които също се отделя сериозно внимание в документа. През 2015 г. са осъществени множество пробиви в информационната сигурност на ключови структури от централната и местната администрация. Това се дължи най-вече на липсата на практика как държавата трябва да реагира на национално ниво при кибератака. Дават се за пример атаките срещу ЦИК и сайтове на държавни институции по време на изборите през 2015 г.

Като основни заплахи пред страната през миналата и тази година в документа се посочват големият брой конфликт в Близкия изток, както и ситуацията в Украйна. Заплахата от ситуацията в Сирия, Афганистан, Ирак и Северна Африка е свързана най-вече с преминаване на чуждестранни бойци, организиране на терористични актове и клетки на българска територия. През 2015 г. службите са проверили 17 130 чужденци. За 181 лица е имало данни, че може да са заплаха за националната сигурност. Те са били експулсирани от страната и им е забранено да влизат в България. През миналата година не е постъпила категорично потвърдена информация за участие на българи в бойни действия на страната на терористични организации. Данни обаче е имало и спецслужбите са ги проверявали.

Прогнозите в доклада не са никак успокоителни. Според авторите му "не следва да бъде изключена вероятността от организиране на терористични актове на територията на България и срещу български интереси в чужбина. "Предвид терористичната активност в региони в близост до страната е възможно на територията на България да бъдат създадени логистични центрове за осигуряване дейността на терористични групировки", посочват още те.