Двегодишните деца - на ясла или детска градина по избор на родителите. Тази възможност е предвидена в новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Навършилите две години ще могат да влизат направо в детска градина, ако в нея има свободни места. Това ще реши проблема в малките общини и в големите градове като Варна, където в градинските групи има незаети места, а за едно място в ясла кандидатстват над 100 деца, съобщи БТВ.

Това е добра възможност за родителите, които не могат да разчитат на чужда помощ при отглеждането на детето. Проблемът е, че в една група ще се окажат деца и на две, на три и половина години, които са в различна степен на развитие.

Според майката Яна Йорданова при децата дори месеците при тях са определящи за психо-емоционалното съзряване и развитие.

Диана Каменова посочва кое би било най-важното за избора – дали има достатъчно персонал, за да бъдат малките обгрижени.

Балансът ще трябва да постигне персоналът, който трябва да помага на малките за обличане, хранене и тоалетна, докато по-големите се нуждаят от повече активни занимания и игри. Повече възпитатели и по-малко деца в група - тогава начинанието ще има успех, казват и родителите, и преподавателите.

„Помощник-възпитателите трябва да бъдат може би повече, трябва да се засили ролята за естествените процеси, за да се остави учителя изцяло игрово обучение и 2 и 3-годишните да се чувстват прекрасно”, коментира Гинка Ефтимова, директор на ОДЗ „д-р Петър Берон".

За да влязат промените в сила, са нужни още изменения в нормативната уредба, защото сега яслите се водят към здравното министерство, а градините - към просветното.