„Вяра и лъжа” в поемата „Септември” на Гео Милев се падна като първи вариант на изпита по български език и литература на втората кандидатстудентска сесия за учебната 2016/2017 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Първи вариант („Септември”) бе изтеглен от Любомир Панайотов от Варна.

Вторият изпитен вариант изтегли Виктор Иванов от София. Той представлява сравнение между цитати от „Де е България” на Иван Вазов и „Родина” на Пейо Яворов.

951 бяха кандидат-студентите, които се явиха на изпитната сесия по български.

След началото на изпита председателят на изпитната комисия проф. Иван Иванов коментира, че не би трябвало, който и да е автор, и която и да е тема да затрудни добре подготвените кандидат-студенти. „Този изпит вече от години е влязъл в едно почти стереотипно русло и хубавото е, че има да варианта”, каза той. Според проф. Иванов вторият вариант акцентира повече върху по-творческата нагласа на кандидатите.

„Първият формат е абсолютно вече добре познат. Ако човек е култивирал през годините в средното училище уменията си да конструира текст, да интерпретира и адекватно да формулира проблеми, няма да има никакъв проблем”, смята той. Проф. Иванов посочи, че Гео Милев е интересен автор, но не би казал, че ще бъде труден за тези, които са се готвили.

„Интересно е, че все по-малко са участниците в тази кандидатстудентска кампания, но това е логично с оглед на влизането на матурата като вход”, отбеляза още председателят на изпитната комисия.

Изпитът по български език и литература е писмен с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от кандидат-студентите избира и работи по една от следните изпитни задачи: Изпитна задача 1 цели създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

При изпитна задача 2 целта е да се създадесамостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Целите на изпита са да провери равнището на владеене на книжовноезиковата норма, доколкото тя е условие за създаване на правилен текст и за пълноценно общуване; да провери литературните компетентности на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания на първо равнище; да провери равнището на комуникативна компетентност на кандидат-студентите – доколко те умеят да създадат аргументативен текст по определен проблем; да провери обществената зрелост и хуманитарната култура на кандидат-студентите – способността им за ценностна ориентация, за осъзнаване и решаване на проблеми.