Балканските страни се превръщат от транзитни в целеви дестинации за мигрантите и трябва да се справят с предизвикателствата на интеграцията. Това заяви комисарят за човешките права на Съвета на Европа Нилс Муйжниекс, цитиран от „Болкан Инсайт”. Днес Муйжниекс публикува свой доклад относно променящите се тенденции на миграционната вълна към Европа и предизвикателствата при интеграцията на бежанците.

Според него основни проблеми са липсата на курсове по езици в приемащите страни, липса на съобразяване в образователните им системи с нуждите на децата-мигранти, усложнените процедури по обединяване на бежански семейства, дългите такива за получаване на гражданство и ниската заетост сред мигрантите.

„Страните от Западните Балкани се възприемаха като транзитни, но лека полека се превръщат в дестинации по подразбиране”, заяви Муйжниекс, като изтъкна необходимостта от политики на интеграция и инклузивно образование в региона.

Като особено голямо предизвикателство, комисарят изтъкна именно толерантността в образователната система, като припомни за съществуващите проблеми с ромските и други малцинства в това отношение.

„В Западните Балкани има комбинация от фактори. Единият са отношенията между етносите, който може да доведе до нарастване на ксенофобските движения и анти-мигрантските настроения. Друг е липсата на опит и ресурси за приемането на толкова сериозен брой мигранти”, заяви Муйжниекс, но прибави, че има примери за успешна интеграция с малко ресурси, като в Португалия.

Представителят на Съвета на Европа похвали бежанските центрове в Хърватия, а специално за България изтъкна, че има „бавно подобрение” в условията за прием на бежанци.

Той описва държавата ни като „изненадана от големия брой идващи хора”.

По отношение на незаконните граждански отряди, които се опитват да залавят нелегални мигранти по южната ни граница, Муйжниекс изтъкна, че властите в страната ни са осъдили техните действия.

„Но има други (обществени кръгове), които имат неутрална и дори позитивна позиция за тези групи и това е много опасно – никой не трябва да бъде окуражаван да взима закона в свои ръце”, заяви комисарят и повтори, че именно липсата на адекватни политики за интеграция води до нарастване на крайнодесните настроения в обществото.