ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги връчи удостоверение за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, на Еко-комплекс „Шерба“. От 1 май 2016 г. туристическият комплекс  закупува 100% зелена енергия, с което допринася за опазването на околната среда и стимулира екологичните производства.

„За нас е особено важно да развиваме туристическа дейност в хармония с природата. Еко-комплексът се намира в сърцето на широколистна гора, известна с богатата си флора и фауна. Продуктите, които използваме, от храната до консумативите, са екологични. Да закупуваме електроенергия, произведена по технология, щадяща околната среда, е най-естественото продължение на нашата политика на екологичен бизнес“, сподели Десислава Пенова, изпълнителен директор на Еко-комплекс „Шерба“.


Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

„Пазарът на зелена енергия набира скорост в България. Интересът на бизнеса към електроенергия, произведена по екологичен начин, се засилва, особено в сферата на туризма. За нас е удоволствие да връчим  удостоверение за 100% доставена зелена енергия на Еко-комплекс „Шерба“. Потреблението на екологична енергия е израз на отговорно отношение към природата и това прави един туристически обект отличим в своя бранш“, заяви Пламен Стефанов, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единствената в България търговска компания, която дава възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена от възобновяеми източници. През тази година Кауфланд България стана първият притежател на Удостоверение за зелена енергия, доказващо екологичния произход на доставената на търговската верига електроенергия.