Общоприетото сред физиците схващане е, че природата ни е дарила с четири фундаментални сили – гравитацията, която държи планетите, звездите и галактиките заедно; електромагнитната сила, която свързва молекулите и атомите, и позволява да имаме твърди предмети. На най-миниатюрно ниво действат другите две сили – силното ядрено взаимодействие, което свързва ядрата на атомите и слабата ядрена сила, която е отговорна за ядрения разпад на атомите. Тези четири сили обясняват явленията в заобикалящата ни Вселена, припомня IDG.Според унгарски учени обаче, може да има пета фундаментална сила, за която човечеството дори не подозира. Атила Кражнахоркай и неговата група в Академията на науките в Унгария, са публикували научния си труд още миналата година в Nature, но никой не е обърнал внимание – поне до този момент.

Друга група от теоретични учени, водена от Джонатан Фенг в Калифорнийския университет, е прегледала труда на унгарците и е открила, че предложената нова фундаментална сила не нарушава нито един от съществуващите закони на физиката.

Съществуването на нова фундаментална сила във физиката не е нещо напълно неочаквано. Нещата, до които можем да се докоснем, съставляват едва около 20% от Вселената, докато тъмна материя и енергия запълват останалата част.

Тъмната материя реагира на гравитация, но не и на електромагнетизъм, което е и причината да не можем да я засечем – повечето научни експерименти работят с електромагнитни сили. Физиците не са сигурни дали има или не непознати за нас сили, касаещи тъмната материя.

Унгарската група е открила тяхната пета сила, докато е проучвала „тъмния фотон“. Учените са облъчили лента от литий с протони, литият ги е погълнал и се е трансформирал в нестабилна форма на берилий, който излъчва двойки електрони и позитрони.

Когато протоните ударили лития под определен ъгъл – 140 градуса, повече електрони и позитрони от очакваното били произведени. Унгарците отдали това на нова частица, 34 пъти по масивна от електрона. Това, само по себе си, говори за нова сила, която се крие някъде в този експеримент.