Поддържането на речните корита и проблемите с корабоплаването по река Дунав бяха сред основните теми, които дискутираха на първата си среща членовете на русенския клуб на строителите ветерани, който бе учреден ноември миналата година. Сред гостите на първото заседание в четвъртък беше областният управител Стефко Бурджиев, който изрази радостта си от широкия интерес към дейността на клуба. Той подчерта, че инженерните специалности днес са дефицит, а тяхното популяризиране сред новото поколение е силно необходимо. 
Силата на водата и нейното вредно въздействие беше темата на презентацията на инж. Петър Петров, придружена със снимки на последствията от придошли води на Янтра и Русенки Лом. Според строителите ветерани е необходимо да се създаде отделен орган за превантивен контрол и стопанисване на речните корита, а контролът за ефективното и изправно състояние на съоръженията да остане задължение на кметовете и областните управители. 
Шефът на дирекция "Хидрология и хидрометеорология" към ИАППД Константин Ялъмов говори за някои проблеми на корабоплаването по река Дунав като липсата на дълбочина и увеличаването на броя на критичните точки. Като положително за българския бряг той отбеляза намаляващата ерозия.