Инспекторите към Българска агенция по безопасност на храните съставиха 15 акта и издадоха 44 предписания, по време на извънредните проверки, по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, честван на 24 май и провежданите абитуриентските балове.

Обект на проверките бяха места, на които се провеждаха тържествата - заведения за обществено хранене, хотели и хотелски комплекси, обекти предлагащи услугата „all inclusive“, съобщиха от БАБХ.

Извършени са общо 548 инспекции, като най - честите нарушения, които инспекторите констатират са предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход, неправилно етикетиране, несъответствия по сградов фонд и оборудване и некоректни и нередовно водени записи по системите за управление на безопасността на храните. В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване над 63 килограма месни разфасовки, без маркировка и 6 килограма пилешко филе.

През последната седмица са инспектирани и 2243 обекта от търговска мрежа и обществено хранене. В резултат на установените нарушения са съставени 74 Акта и 189 Предписания. Три обекта са с временно преустановена дейност, заради несъответствия по сградов фонд и оборудване.