Утвърдени във времето общи инициативи на Русенския университет с бизнеса, училищата, неправителствените организации и различните нива на администрацията, бяха акцентът в презентацията, която направи екип от висшето училище по време на международния форум HEInnovate в Брюксел. В събитието участваха над 150 представители на Европейската комисия, държавни институции, неправителствени организации, преподаватели, ректори на университети и др. Обсъдени бяха актуални въпроси, свързани с политики във висшето образование и оформянето на профил на университетите като място за насърчаване на предприемчивостта.

Доц. Даниел Павлов от факултет „Бизнес и мениджмънт“ показа пред аудиторията част от инициативите, проведени в Русенския университет само през месец май тази година – Изложението на земеделска техника, срещата с областните управители от десетте области по поречието на Дунав, откриването на лаборатории, Иновативното младежко експо, дебата с вицепремиера и министър на образованието – Меглена Кунева, лекцията на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова. Това, което впечатли публиката е устойчивостта на представените събития във времето. Поздравления за активността дойдоха и от одиторския екип на HEInnovate, който през 2014 година проучи доколко се насърчават иновациите и предприемачеството в рамките на Русенския университет.

Преди две години съвместна инициатива на Европейската комисия, Генерална дирекция Образование и култура и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие науката направи изследването „Насърчаване на предприемаческия университет в Европа: проект HEInnovate - национален преглед: България”. Сред петте висши училища, инспектирани по различни показатели, за Русенския университет одиторите констатираха, че предприемачеството е значима част от университетската стратегия и висшето училище е движеща сила за развитие на предприемачеството в по-широката регионална, социална и обществена среда.