Учени идентифицираха четири гена, които определят ширината и формата на човешкия нос, съобщи ЮПИ. Тези гени могат да обяснят различията в размерите и формата на носовете сред различни популации хора.
Учени от Лондонския университетски колеж изследвали геномите на 6000 латиноамериканци с различно потекло. Като сравнили геномите и формата на лицата им, учените изолирали 4 гена, които са "виновни" за размерите и формата на носа - DCHS2, RUNX2, GLI3 и PAX1. 
Бил идентифициран и генът EDAR, който е "виновен" за издадената напред брадичка.
"Малко изследвания са посветени на еволюцията на нормални лицеви особености. Открихме специфични гени, които влияят върху формата и размерите на особености у индивидите", отбелязаха учените.
Получените резултати ще допринесат да се разбере защо и как са еволюирали лицеви особености. Учените са на мнение, че формата на носа е била повлияна от средата, в която са еволюирали ранни прадеди на човека.
"Например относително тесните носове на европейците могат да се отъждествят с приспособяване към студен сух климат - поясни ръководителят на изследването, експертът по бионауки Андрес Руис-Линарес от колежа. - Идентифицирането на гени, които влияят върху формата на лицето, ни осигурява нови възможности да проучим не само този въпрос, но и еволюцията на лицето при други видове. Идентифицирането на гените може също да ни помогне да разберем какво се е объркало, за да се стигне до поява на лицеви аномалии."
Учените констатирали, че GLI3 играе най-голяма роля за определяне ширината на ноздрите, докато с DCHS2 е свързан острият нос.