Пъстърва, есетра, змиорка, сьомга - това са риби, важни за прехраната и поминъка на милиони хора по света. Всички те са мигриращи видове, които зависят от свободните течения на реките, за да се размножават, търсят храна и, в крайна сметка, за да живеят. Но заради своите специфики са изправени пред редица заплахи. Физически бариери като язовирни стени, бентове, шлюзове са едни от най-широко разпространените предизвикателства за тези видове.

Днес (21 май) е Световният ден на мигриращите риби. Около 1 500 организации ще се включват в инициативата с над 400 събития в различни страни, които дават гласност на значимостта на тези видове, както и със заплахите, пред които са изправени. Това съобщава Световната фондация по миграция на рибите, базирана във Вашингтон. Събитията варират от образователни турове в зоопаркове и аквариуми до изграждане на рибни проходи, които да помогнат на рибите да преминават през изкуствени бариери.

WWF България е част от инициативата и участва с две събития – благотворително плувно предизвикателство, което се състоя миналата събота (14 май) в басейна на баня "Мадара" в София, и фотографски конкурс, в който призовава хората да снимат преградите по българските реки, за да подтикнат отговорните органи да предприемат мерки за решаване на проблема.

Заплахите за рибата, без която не можем

Над 70%
 от анадромните риби в Европа – мигриращи от моретата към реките, са застрашени, посочва Зеб Хоган, биолог от Университета в Невада. Популацията на мигриращите риби трион е намаляла с 95% в световен план. Мигриращите змиорки намаляват, а рибните запаси в големи тропически реки като Амазонка, Конго и Меконг са под голям натиск заради строежа на водноелектрически централи.

В този контекст, се изчислява, че между 40 и 70% от рибата, използвана за храна, в река Меконг е мигрираща, а над 60 милиона души зависят от тази река за прехрана и поминък. "Искаме хората да осъзнаят какво губим, за да можем заедно да защитим и възстановим популациите," казва Хоган.

Миграцията: едно от чудесата на природата 

Миграцията на рибите е едно от чудесата на природата, тъй като се случва под повърхността, заявява Марко Ламбертини, генерален директор на WWF.

Изминаващите дълги разстояния змиорки, есетри и сьомга имат нужда от добри условия както в реката, така и в морето. Популациите им обаче продължават да намаляват. Свободно течащите реки са ключови за оцеляването им, но са под нарастващ натиск, тъй като светът продължава да строи водноелектрически централи и друга инфраструктура в реките.

"Днес е по-важно от всякога да запази мигриращите риби, които са важни както за екосистемата, така и за и икономиката," посочва Ламбертини.

Всички рибки мигрират

Проучванията от последните години показаха, че всички речни видове риби мигрират, отбеляза Иван Христов, ръководител на програма "Води" във WWF България.

Едни видове предприемат ежегодни дълги миграции, други изминават кратки разстояния, но за всички безпрепятственото движение по реките е жизнено важно.

WWF работи за създаването функциониращи рибни проходи на съществуващи прегради, както и за да предотврати изграждането на нови бариери в най-чувствителните за живата природа зони, напомни Христов.

Чрез двете събития, които WWF България организира през май, организацията насочва вниманието на хората към проблемите, които имат рибите и речните екосистеми. Чрез плувното предизвикателство се набират средства, с които да се финансира предстоящата през юни експедиция за проучване на състоянието на есетрите в българския участък на река Дунав.

В предизвикателството се включиха общо 26 участници, които изплуваха общо над 21 километра за 30 минути и събраха 1213 лева.