Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 рехабилитатори, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 кинезитерапевт, висше обр. – професионален бакалавър по специалността, за к.к.Албена
1 офис асистент, средно обр. - икономическо
1 мениджър покупко-продажби, висше обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно обр. - търговия
1 офис мениджър, средно обр. – икономическо, мениджмънт
2 служители резервации, средно обр. - туризъм
2 специалисти туризъм, висше обр. - туризъм
1 техник, компютърно програмиране, висше обр. - КСТ
2 техници на електронна техника, средно обр. – електроника, автоматика, ККТ
2 ръководители на счетоводен отдел, висше обр. – бизнес мениджмънт/маркетинг/счетоводство/стопанско управление
1 мениджър реклама, висше обр. – маркетинг/бизнес администрация/стопанско управление
2 електромонтьори, средно обр. – ел.техника, шоф. книжка кат.В
1 технически изпълнител, клиентски център, средно обр. - икономическо
1 работник техник на газови съоръжения и оборудване, средно обр. - техническо
1 специалист човешки ресурси, висше обр. – стопанско управление, английски език
1 технолог химик, средно обр. – химия, английски език, компютърна грамотност
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, висше обр. – икономическо, европеистика, английски език, компютърна грамотност
1 eксперт търговия, висше обр. – икономическо, английски език, компютърна грамотност
1 снабдител доставчик, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 кинезитерапевт, висше обр. - кинезитерапия
1 търговски представител, средно обр. – икономическо, шоф. книжка кат.В
1 бизнес консултант, висше обр. – маркетинг и реклама, стопанско управление, добро ниво на английски език, компютърна грамотност
1 ръководител на група транспорт, висше обр. - техническо
1 счетоводител, висше обр. - счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
2 окачествители, средно обр. - оператор в производството на облекло
6 шивачи, средно обр. - оператор в производството на облекло
3 оперативни счетоводители, средно обр. - счетоводство
1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърно преработване
1 хлебар, средно обр. – зърно преработване
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

2 масажисти, средно обр., за к.к.Албена
2 продавачи консултанти, средно обр
1 работник товаро-разтоварна дейност, основно/средно обр. – шоф. книжка кат.В
1 офис асистент, средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 работник поддръжка, основно/средно обр.
1 електромонтьор, основно/средно обр.
2 консултанти/промотьори продажби, средно обр.
2 аниматори, средно обр
1 организатор продажби и реклама, средно обр.
1 гладач, ютия, основно/средно обр.
1 моделиер, основно/средно обр.
1 сътрудник по управление на европейски проекти и програми, средно/висше обр., английски език, компютърна грамотност
2 готвачи, основно/средно обр.
4 сервитьори, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 масажисти, средно/висше обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
5 продавачи, разносна търговия, основно/средно обр.
10 продавачи консултанти, основно/средно обр.
50 машинни оператори, шиене облекла, основно/средно обр.
2 куриери, основно/средно обр.
2 организатори, експедиция на товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно обр.
40 машинни оператори, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат. В
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
1 продавач консултант, средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

2 пикола, средно обр., английски език
2 администратори в хотел, средно обр., английски и руски език
2 готвачи, средно обр.
2 портиери, средно обр.
*Местата са за к.к. Слънчев бряг

5 специалисти по качество, висше обр., английски език, компютърни умения
5 шлосери матричари, основно/средно обр.
5 техници механици – машини с ЦПУ, средно обр.
10 мехатроници, средно обр.
2 технолози, висше обр., английски език
30 машинни оператори, основно обр.
*Местата са в производство на детайли за автомобилната промишленост

15 готвачи, средно специално обр.
15 бармани, средно обр. – туризъм, компютърни умения, чужд език
15 сервитьори, средно обр. – туризъм, компютърни умения, чужд език
5 администратори в хотел, средно обр. – туризъм, компютърни умения, два чужди езика
10 миячи в ресторант, основно обр.
15 камериери, средно обр. – туризъм, чужд език
5 сладкари, средно професионално обр., опит
10 хигиенисти, основно обр.
5 отговорници на басейн, средно техническо обр., квалификация за спасител, чужд език
20 пикола, средно обр., компютърни умения, чужд език 
20 помощник-готвачи, средно обр., компютърни умения
5 отговорници на търговска зала, средно обр. – туризъм, компютърни умения, два чужди езика, 3 години опит
5 пицари, средно обр., завършен квалификационен курс, 1 година опит
*Местата са за к.к.Албена

6 камериери, средно обр., английски/руски език, компютърни умения
6 кухненски работници, основно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит
7 сервитьори, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит
2 администратори – рецепция в хотел, средно обр., английски/руски език, компютърни умения, опит
*Местата са за к.к.Кранево

4 хигиенисти – професионално почистване на търговски обекти, непълно работно време, средно/основно обр., опитът е предимство
1 управител на склад за домашни потреби, средно обр.
1 обслужващ в погребално бюро, средно обр.
2 корпусници в цех за мека мебел, средно обр., 2 години опит
2 конструктори в мебелно производство, висше обр., компютърни умения, работа с AutoCAD 3D, 2 години опит
10 машинни оператори, 4 докери, 7 помощник-оператори на кантиращи машини, 2 общи работници, 12 опаковачи, 2 машинни оператори на циркуляр – мебелно производство, средно обр.
2 кондуктори в автобус, средно обр., стаж
10 машинни оператори в хранително-вкусова промишленост, средно обр.
1 мияч на камиони, основно обр.
1 администратор в склад, средно обр., английски език, компютърни умения
2 общи работници в склад, основно обр.
1 координатор на поръчки, висше обр., английски език, компютърни умения
5 машинни оператори – производство на филтри, основно обр.
2 зареждачи на линия за електроинсталационни изделия, основно обр.
1 общ работник – поддръжка на тревни площи – на 4 часа, основно обр.
2 камериери, оссновно обр., за к.к.Камчия
1 транжор, 1 пълнач на колбаси, 1 пакетировач, 1 общ работник, 1 хигиенист – месопреработване, основно/ средно обр.
1 охранител, основно обр.
1 системен администратор, висше обр. – компютърни науки, подходящо за студенти
4 продавачи – расносна търговия, средно обр. сезонна заетост, подходящо за студенти
13 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., опит
2 птицегледачи, без изискване за обр., за с.Борисово
1 технически секретар, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 главен мениджър на лаборатория, висше обр. – химия, мин.1 година производствен опит, за гр.Девня
2 работници на лазер машина – металообработване, висше/средно обр. – машинни специалности, компютърни умения
2 общи работници в производство на инструментална екипировка, средно/основно обр.
1 полевъд, средно/висше аграрно обр., компютърни умения, опит, за с.Бръшлян
1 общ работник - озеленител, без изискване за обр.
1 изпълнител – автомонтьор и шофьор кат.С, средно техническо обр., работа в с.Иваново
2 камериери, средно обр., сезонна заетост, за гр.Приморско
7 оператори на автоматизирана линия за поцинковани галванични детайли, средно/основно обр., подходящо за студенти
5 служители в магазин от търговска верига, средно обр.
7 охранители – за инкасо екип, средно обр., шофьори кат.В
2 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., за обучение
1 фрезист /машини с ЦПУ, 1 матричар, 1 аргончик, 1 контрольор по качеството – производство на инструментална екипировка, средно техническо обр., правоспособност, опит
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
1 началник на склад за чорапни изделия, средно обр., компютърни умения
1 диспечер – транспорт, средно обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство
3 работници в производство на конуси от картон, основно/средно обр., подходящо за мъже
1 касиер в бензиностанция, средно обр., компютърни умения, шофьор кат.В
8 сортировачи, химическо производство, основно обр.
1 екскурзовод, висше обр. – български език, литература и история/биология/екология/културология/ туризъм, английски език
4 животновъди, начално обр., опит, за с.Ново село
1 оператор – производство на щори, средно обр.
1 водач на селскостопански машини, средно обр., правоспособност, опит
1 общ работник ВиК, 2 общи строителни работници, 1 бригадир – капитално строителство, основно обр.1 шофьори кат.В, опит
1 оператор на машина за електрозаварена мрежа, средно техническо обр. – студена обработка на металите, стаж 3 години
1 кранист и мотокарист, средно обр., правоспособност, стаж 3 години
1 помощник-хармацевт, висше обр. по специалността, опит
1 електроинженер, висше обр. по специалността, владеенето на английски/турски език е предимство, компютърни умения, 3 години стаж
2 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за крайпътно заведение в община Бяла, област Варна
1 електромонтьор, средно обр. /по чл. 41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 водач на мотокар, средно/основно обр., правоспособност, 2 години стаж /по чл.55в от ЗНЗ – продължително безработни/
1 продавач на щанд в заведение, средно обр.
1 технически изпълнител – тракторист, средно/основно обр., правоспособност
8 общи работници в машиностроенето, основно обр.
1 портиер, средно обр.
1 работник на паркинг, средно обр.
10 общи работници за поддържане на сгради, основно обр. 
3 продавачи консултант в магазин за строителни материали и фаянс, средно обр., компютърни умения, опит
1 счетоводител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, Ажур, опит
1 младши учител в частна детска градина, висше обр.- ПУП, НУП, ПНУП, социална икономика, психология
3 работници във фазаново стопанство, без изисквания за обр.
1 технически сътрудник, средно обр., румънски език, компютърни умения, за с.Борисово
3 складови работници за търговия и битова химия, за едното място се изисква шоф. книжка кат. В или С
1 завеждащ лаборатория по биохимия, висше химическо/аграрно обр., 1 година стаж
1 разкройчик, 1 мебелист монтажник – в дърводелски цех, средно обр., 1 година опит, за с.Щръклево
5 машинни оператори – производство на керамични и санитарни изделия, средно обр., компютърна грамотност
2 шофьори на автобус – международни пътнически превози в Европа, кат.Д, средно обр., 5 години опит
1 работник в павилион за бърза закуска, средно обр.
1 касиер – автомивка, средно обр.
4 миячи – ръчно миене на МПС, без изискване за обр.
3 бармани – бензиностанция, средно обр.
3 товарачи – склад за захарни изделия, средно обр.
1 общ работник – за обучение като железар или заварчик, основно обр.
1 преводач, средно техническо обр., гръцки език
1 електрозаварчик, основно обр., владеенето на гръцки език е предимство
1 програмист – софтуерни приложения, висше обр., работа с графични приложения
1 социален асистент, средно обр.
1 помощник-готвач, средно обр.
1 кранист – ел.портален кран, средно обр., правоспособност
2 помощници в кухня, средно обр.
3 готвачи, средно професионално обр., опит
8 оператори – спомагателни съоръжения, средно професионално обр.
2 складови работници, средно обр.
5 монтажници на дребно и средно габаритни съоръжения, средно обр.
3 продавачи консултанти, средно обр.
1 транжор, средно обр.
1 чистач в търговски обект, средно обр.
5 касиери в търговска верига, средно обр., компютърни умения, за к.к. Албена и Златни пясъци
2 монтажници на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., опит, командировки до Германия
1 проектант конструктор, средно/висше техническо обр., работа с AutoCAD
2 зареждачи – линия за прахово боядисване на тръби, основно обр.
2 опаковачи на метални изделия, средно обр.
6 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокаристи
3 специалисти – управление на логистична верига, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения
1 счетоводител, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
1 специалист – човешки ресурси, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, стаж
3 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения
40 оператори – производство на аксесоари за автомобили, средно обр.
1 инженер – опаковки, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, 2 години стаж
20 апаратчици – химически процеси, средно обр., стаж
1 технолог – механична обработка, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 инженер конструктор, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 настройчик на металообработващи машини с ЦПУ, средно техническо обр., стаж
10 оператори /стругар, фрезист, пробивчик/, средно техническо обр., опит
1 механик – поддръжка на хидравлични преси и металообработващи машини, средно техническо обр., опит
10 шлосери пресьори, средно техническо обр., опит
2 уеб програмисти, висше обр. – КСТ/КТТ, английски език
4 монтажници на мебели, средно обр., опит
5 стругари, средно професионално обр.
2 електрончици, средно професионално обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно професионално обр.
2 заварчици СО, средно обр.
12 продавачи консултанти на пакетирани стоки, средно обр.
3 работници – производство на термо панели, средно обр.
2 общи работници – сортиране на отпадъци, без изискване за обр.
10 кофражисти, 10 зидари, 10 работници – настилки и облицовки, 10 бояджии, 10 общи работници в строителството, средно обр., опит
1 машинен оператор – производство на фибран, средно техническо обр.
4 продавачи консултанти на промишлени стоки, средно обр., компютърни умения, 2 години търговски опит
1 специалист по електроника, средно/висше обр. по специалността, компютърни умения, работа с С++
1 специалист по предпечат, висше обр., 2 години опит
1 чистачи на производствени помещения, средно обр., 1 година опит
4 животновъди, без изискване за обр., опитът е предимство, за с.Щръклево
1 диагностик – електротехник на автомобили, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения, опитът е предимство
1 заварчик, средно техническо обр., 2 години опит
21 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит
15 продавачи консултанти в търговски обект, средно обр., компютърни умения, опит, подходящо за хора с намалена трудоспособност
1 електромонтьор, средно специално обр.
6 общи работници в строителството, основно обр.
1 охранител – автопатрул, средно обр., шофьор кат.В
5 електрозаварчици, средно техническо обр., квалификация, сертификат за правоспособност по стандарта EN-287-1, мин. 2 години опит
5 корпусници – корабостроене и кораборемонт, средно техническо обр., правоспособност за работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, мин. 2 години опит
3 стругари /едната машина е с ЦПУ/, средно техническо обр., опит
5 монтьори – корабно оборудване, средно техническо обр., квалификация, 2 години опит
1 организатор на производство – в машиностроене, средно обр., немски език, работа в Германия – Бремен
1 корабен тръбар, средно обр., владеенето на немски език е предимство, работа в Германия – гр.Бремен
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, скрап, основно обр.
1 събирач на отпадъци – скрап, основно обр.
4 финансови контрольори, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
2 шлайфисти – мебелно производство, основно обр., опит
2 работници и 2 монтажници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
6 оператори – производство на фолио, средно обр.
5 заварчици, средно обр.
2 механици – технически прегледи на транспортни средства, средно/висше обр. – ДВГ, компютърни умения
2 машинни оператори, производство на изделия от бетон, средно обр.
1 стругар, 1 фрезист, 2 шлосери, 2 общи работници – машиностроене, средно обр. (техническото е предимство)
1 спедитор, висше икономическо обр., владеенето на английски език е предимство
3 шлосери, средно обр., опит
3 машинни оператори – производство на филтри, средно обр.
3 шлосери монтьори, средно специално обр., опит
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
3 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже
3 шофьори – международни превози, средно обр., квалификация
3 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно обр., сръбски език, 1 година стаж
2 шофьори - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
3 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
4 мотокаристи, средно техническо обр., правоспособност, за едното място се изисква шофьорска книжка кат.В
2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит
2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език
3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр. 
2 помощник-готвачи – столово хранене, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно обр.
2 фризьори, основно/средно обр., опит
10 продавачи консултанти на закуски, средно обр.
2 сервитьори, средно обр., за гр.Мартен
1 помощник-готвач, основно обр.
1 рецепционист в хотел, средно обр., английски език, компютърни умения
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
1 маникюрист педикюрист, средно специално обр./завършен курс/опит
2 бармани, средно обр., опит
3 готвачи, средно професионално обр., 1 година опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 бармани сервитьори, средно обр.
3 готвачи, средно обр., опит
7 сервитьори, средно обр., може и без опит
2 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
1 технически сътрудник – чорапно производство, средно/висше обр., английски/гръцки език, компютърни умения
4 оператори на машини за нетъкан текстил, основно обр.
3 техници – поддръжка на машини за нетъкан текстил, средно професионално обр.
10 оператори на плетачни машини за чорапи, средно обр.
5 шивачи на чорапи, основно обр.
4 тапицери, 4 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
8 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
1 крояч, средно обр.
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр.
34 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
51 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

4 куриери в служба/офис, средно/основно обр.
1 продавач консултант, средно/основно обр.
1 барман, основно обр.
1 помощник-готвач, основно обр.
2 работници, поддръжка на сгради, основно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
2 бармани, основно обр.
4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

Други СРМ към деня

1 медицинска сестра, полувисше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 детски учител, висше обр. по специалността, 1 година опит /за гр.Две могили/
1 машинен оператор, шиене на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
2 общи работници – чорапно производство, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 работник плетачна машина – чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за с.Горно Абланово/
1 работник, спомагателни шивашки дейности, средно обр. /за гр.Бяла /
1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /биология и химия/ - висше обр., за гр.Сеново

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.