Системни грешки поставят под риск усвояването на 2.3 млрд. евро по Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) за периода 2014-2020 г. Неправомерни плащания, изкуствено разделяне на стопанства, двойно начисляване на разходите за провеждане на срещи, слабости при проверките на място, пропуски в докладите от проверките – това са част от констатираните слабости на Европейската комисия по отношение на изпълнението на ПРСР през изминалия програмен период.

Докато българските власти не отстранят пробойните в системите за контрол, Брюксел няма да възстановява плащания по определени операции. Това са заявили от ЕК на министъра на земеделието Десислава Танева, разказаха източници на Mediapool от ЕК.

Такава е най-вероятно причината министър Танева да обяви миналата седмица, че по новата ПРСР няма да бъдат финансирани стадиони, къщи за гости и ВЕИ проекти. Изявлението й съвпадна с проверката на Европейската сметна палата на място у нас.

Евроодиторите са проверявали обекти, по които няма наложени финансови корекции от страна на българските власти.

В четвъртък фонд "Земеделие" съобщи, че "през тази година сред приоритетите в дейността му са ефективния контрол, който се осъществява след изплащането на финансовата помощ за функциониране по предназначение на проекти и спазването на поетите нормативни и договорни задължения."

Засечени нередности в 15 проекта

Ефектът от проверките на ДФ "Земеделие" са установени нередности по общо 15 проекта, изпълнявани по ПРСР 2007-2013 г.

Нарушения са по мерките за "Модернизиране на земеделските стопанства" (121), "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" (123), "Разнообразяване към неземеделски дейности" (311), "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" (312), "Насърчаване на туристическите дейности" (313) и "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" (321).

По проекти за модернизиране на земеделските стопанства е установено, че направената инвестиция не работи. Засега не е ясно дали става въпрос за ферма или предприятие. Не се отглеждат и необходимия брой животни, както е било заявено. Има и съмнения за данни, документи и декларации с неистинско съдържание, които не отговарят на действителността, е посочено в съобщението на фонд "Земеделие".

Става дума за проектите на четири фирми, които са свързани с Марио Николов, подсъдим по "Аферата САПАРД", съобщи сайта "Биволъ". От фонд "Земеделие" отказаха коментар.

За всички проекти с констатирани нередности са предприети мерки за възстановяване на изплатената субсидия и събиране на допълнителна информация, с цел сезиране на компетентните органи, се казва още в съобщението на ДФЗ. В него не е посочено на каква стойност възлизат неправомерно изплатените средства.

Част от откритите нарушения са по известните вече казуси с къщи за гости, закупуване на луксозни автомобили, мотоциклети, велосипеди и други возила, които трябваше да подпомогнат туристическата дейност на земеделците, но на практика се оказаха за лично ползване.

Сред проверените от фонда има и проекти на общини по мярка 321, но не е посочено на кои и какви нередности са установени.

Установените от ДФЗ нередности са по операции, по които от ЕК вече наложи финансови санкции по ПРСР за общо около 33 млн. евро.

Евроодиторите са проверили "изрядните" проекти на общините Елена и Тополовград

През миналата седмица при нас беше "най-върховната проверка", както се изрази един от кметовете пред Mediapool, говорейки за одиторите от Европейската сметна палата.

Те са проверявали на извадков принцип именно проекти, свързани със системните грешки, установени от Европейската комисия.

На 12 май те са проверили на място трите стадиона, изградени в община Елена и благоустрояването на община Тополовград – центъра, улици и пътища. Проектите са без забележка от българските власти. По тях няма финансови корекции, отговориха от фонд "Земеделие" на запитването на Mediapool.

Проектът на община Елена, която е с население от около 10 000 души, е уникален с това, че по него са направени не едно, а цели три спортни съоръжения плюс т.нар. "общностен център" за раздумка и срещи на хората от града.

В град Елена е бил основно ремонтиран стадионът "Чумерна". В момента той е сред топ пет у нас, които разполагат с писта с тартаново покритие. Това е най-високият клас покритие за организиране на лекоатлетически състезания. Другите три стадиона с такова покритие са два в София и по един в Пловдив и Велико Търново.

В съседните села Константин и Майско са изградени не само футболни игрища със съблекални, модулни тоалетни, паркинги, навеси и ограда, но и комбинирани игрища за волейбол и баскетбол.

Старата градска поликлиника, която е с ръзгърната застроена площ от 1034 кв.м и не се е ползвала от години, е преустроена в общностен център. Сега тя е привлекателно място за младите хора в града, със зали по интереси за свободното им време, коментира кметът Дилян Млъзев по време на местните избори през есента на 2015 г.

Млъзев потвърди за проверката на евроекспертите, но отказа коментар пред Mediapool.

Бюджетът на целия проект е бил 5.5 млн. лв., а финансирането е по мярка 321 на ПРСР, по която са установени системни нарушения от страна на ЕК.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е "Спорт Строй" ДЗЗД. Равни дялове в дружеството имат "Стима" и "Алди Комерс Груп". По-малко от половин година след откриването на съоръжението се е наложило изпълнителят да отстрани някои дефекти като плочки, врати. Нарушено е било и тартановото покритие, което вече е поправено от изпълнителя за негова сметка. Така към момента му остава само да се справи с пропадането на 60-кубичния резервоар за поливната система на игрището в Елена.

В община Тополовград евроодиторите са проверили всичко – пречиствателната станция, ремонта на пътищата до съседни села, обновяването на центъра на града. "Останаха очаровани от направеното. Казаха, че всичко е изпълнено по правилата и нямат забележки", каза кметът на Тополовград Божин Божинов пред Mediapool. През 2014 г. той участва като наблюдател при провеждането на изборите в анексирания от Русия Кримски полуостров.

Освен проектите на община Тополовград, екипът на Европейската сметна палата е направил проверка и на модернизирана ферма за преработка на мляко и млечни продукти по мярка 123.

Проверена е и документацията по проект за професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания (мярка 111), казаха от фонда в отговор на въпрос на Mediapool.

Констатациите на евроодиторите предстои да излязат, но българските власти се надяват, че ще са положителни.

Брюксел се съмнява в контрола на българските власти

За да преодолее слабостите в констатираните системни нарушения по определени операции на ПРСР, правителството реши през април да създаде нов одитиращ орган, който да проверява изпълнението на проектите и да разписва направените разходи. Той се нарича Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", но все още не е получил акредитация от Еврокомисията.

Причината е, че Брюксел се съмнява в неговата независимост, защото е подчинен на министъра на земеделието. Разплащателната агенция също е подчинена на земеделския министър. Така практически една институция и един и същи човек контролира както този, който дава парите, така и този, който следи дали са харчени законно.

В отговор на Mediapool от земеделското министерство заявиха, че сертифициращият орган ще е оперативно независим както от Разплащателната агенция, така и от органа, който е акредитирал тази агенция. По отношение на това как ще се гарантира независимостта на новата агенция, от министерството посочват още, че изпълнителната агенция ще разполага със самостоятелна организационна и административна структура, която ще осигури гаранция за функционална независимост.

Между България и Европейската комисия се водят разговори относно новия сертифициращ орган и МЗХ ще отрази всички коментари на ЕК, така че новата агенция да отговаря на изискванията на европейските служби, се казва в отговора на министерството до Mediapool.

Досега заверката на направените разходи по ПРСР се правеше от външна фирма одитор. През последните години обаче имаше напрежение, заради обжалването на процедурата и риск направените разходи да не бъдат заверени. Това също беше аргумент на българското правителство да направи нов одитиращ орган, още повече след като и Върховният административен съд отмени решението на министър Танева да даде за четири години заверката на плащанията по селската програма да бъдат правени от "Грант Торнтън". Решението на съда беше взето по жалба на "Делойт България".

Не е ясно защо Изпълнителната агенция "Одит на европейските средства", която е на подчинение на Министерството на финансите, не пое и ПРСР, така както одитира всички останали европейски програми. Неофициално се твърди, че кашата в ПРСР е толкова голяма, че одитната агенция няма желание да се захваща с тях.

MЗХ твърди, че подобни проблеми не са били посочвани от ЕК

От земеделското министерство излязоха привечер с позиция, че "така представената информация е крайно подвеждаща и невярна". Ведомството посочва, че няма получен документ от ЕК, в който да се твърди, че всички средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са под риск. Нямало и индикации за поставяне под съмнение на системите за контрол.

Нито през МЗХ, нито пред Държавен фонд "Земеделие“ били поставяни подобни въпроси на срещи с представители на Европейската комисия, или в писмена кореспонденция.