Драстични съкращения за Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” предлага вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева. Това става ясно от проект на Програма за оптимизация на ВУЗ-а, която ще се проведе в периода 2016-2019 година. Утвърждаването на програмата ще бъде гласувано от правителството седмица след празника на Университета в Старопрестолния град.

Образователното министерство иска ВУЗ във Велико Търново да съкрати 25% от административния и помощен персонал. Изчисленията показвали, че така щяло да се спестява по четвърт милион лева на година. От 01 юли 2016 г. трябва да започне и пенсионирането на всички професори и доценти на ВТУ “Св .Св. Кирил и Методий”, които са навършили съответно 66 и 65 годишна възраст. От есента се предвижда и съкращаване с една четвърт на хоноруваните преподаватели. От тази година ще стартира преструктуриране и закриване на научни, административни и образователни университетски звена. Ограничаване или спиране на приема на студенти в специалности, необезпечени с щатен преподавателски състав е друга от предлаганите мерки за оптимизация. Ще бъде прекратен и приемът на студенти по специалности и форма на обучение, към които липсва интерес или които са финансово неизгодни. Въвежда се и мораториум за обявяване на нови конкурси за доценти и професори до разработване на нови критерии, но не по-късно от края на годината.

Оптимизирани ще бъдат разходите за отопление на плувния басейн. Замразяват се и всички строителни дейности.

От информацията става ясно още, че висшето учебно заведение има да плаща 1 633 430 лева за извършени строително-монтажни дейности. Университетът във Велико Търново има да плаща и на преподавателския състав – 276 778 лв. за часове над задължителния годишен норматив за учебната 2014-2015 г., както и за хонорари по магистърски програми в размер на близо 1,2 млн. лв.

Сред условията, които Европейската комисия постави пред България, за да се отпуснат пари от европейските фондове чрез ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” бе и това да се стартира оптимизация на университетите у нас.