Автогарата в Силистра поставя в неравноправно положение превозвачите и с необосновани цени им пречи да формират цени и да участват в обществени поръчки за превоз, установи проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

КЗК обвинява "Пътнически превози-Силистра" ЕООД в злоупотреба с господстващо положение.

Нарушението по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията се състои в прилагането на различни условия за един и същ вид услуга по отношение на различните клиенти, при което те се поставят в неравноправно положение, информират от антимонополния орган.

Според КЗК автогарата неправомерно прилага в ценообразуването на услугите си критерии като вид транспортна мрежа, брой места в автобуса и час на обслужване.

Този модел не е съобразен с принципа на разходосъобразност, доколкото видът на транспортната мрежа няма пряка връзка с разходите по дейността на "Пътнически превози - Силистра" ЕООД, а за определянето на допълнителното оскъпяване на автогаровата услуга в зависимост от часа на обслужване липсва обосновка, сочат от КЗК.

Практиката на дружеството поставя автобусните превозвачи в неравноправно положение като конкуренти запади застъпването на маршрутни отсечки от общинската, областната и републиканската транспортна схема.

Налагането на различни цени, в зависимост от часа на обслужване пък създава бариери пред автобусните превозвачи във формулирането на крайни ценови предложения при кандидатстване по обществени поръчки.