Членството на България в Съвета на Европа откри нов етап за страната ни по пътя към демокрация, върховенство на закона, правата на човека.

Това заяви президентът Росен Плевнелиев в словото си при откриването в София на 126-та сесия на Комитета на министрите на страните-членки на Съвета на Европа, предаде репортер на БГНЕС.

„Присъствието на толкова много държавници и делегати от всички кътчета на Европа е безспорно доказателство за успеха на българското председателство и за значението, което всички ние отдаваме на дейността и ролята на Съвета на Европа в защита и подкрепа на демокрацията, върховенството на закана и правата на човека“, заяви президентът ни.

По думите му „България пое председателството на комитета в труден момент на засилване на противопоставянето в Европа и на все по-несигурна и непредсказуема международна среда в резултат на рекорден брой кризи по света и на взаимодействието между тях“.

„Днес сме свидетели как същото поколение, което събори Берлинската стена, сега изгражда нови стени в сърцето на Европа“, констатира президентът ни. С поред него кризите, пред които сме изправени, са глобални, те минават отвъд нашите граници. „Свидетели сме на нестихващи конфликти, на нарастващ екстремизъм, расизъм, радикализация, дискриминация, религиозна и етническа нетолерантност. Ценностите на обединена Европа са поставени под въпрос от популистки и националистически партии, които използват страха на хората от извънредната нестабилност“, подчерта г-н Плевнелиев.

Като успех на нашето председателство той посочи приетата в София Декларация за принципите на европейско единство и сътрудничество, която според него е от изключителна важност за бъдещето на Европа. „Това е началото и сега целта е да се свика среща на върха на СЕ, на която страните-членки да препотвърдят на най-високо държавно равнище принципите и ценностите на обединена, демократична и мирна Европа“, поясни президентът ни. По думите му израз на успешното ни председателство бяха приоритетите в областта на защита на правата на детето и уязвимите групи и разширяване на достъпа до културата на младите хора. В тази връзка той отбеляза конференцията на Съвета на Европа за правата на децата, проведена през април София. Според нето приетата от СЕ Софийска стратегия за правата на детето до 2021 година е огромен успех на българската дипломация и българското председателство. Държавният ни глава изтъква и състоялата се в София конференция на високо равнище на тема „Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната система“ в държавите членки на СЕ. В това отношение форумът прие план за действия за периода 2016-2012 година.

След словото на Плевнелиев започна същинската част на сесията. В нейния край България ще предаде председателството на Естония.

 В сесията участват високопоставени представители от всички 47 страни-членки на Съвета на Европа, сред които 17 министри на външните работи. Сред тях са генералният секретар на Организацията Торбьорн Ягланд, председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Педро Аграмунт, Председателят на Европейския съд по правата на човека Гуидо Раймонди, както и редица външни министри.

 Министрите ще обсъдят доклада на генералния секретар на тема "Състоянието на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона: наложителен императив за Европа". Ще се дискутират и борбата с насилието, екстремизма и радикализацията, а също ключовата роля на демокрацията, човешките права и върховенството на закона при търсенето на решения на конфликтите.