Новият социален министър е Зорница Русинова.

Русинова бе избрана от Народното събрание със 135 гласа за, 68 против и 8 въздържали се. След това Русинова се закле пред народните представители.

Зорница Русинова бе предложението за нов социален министър, след като АБВ оттегли подкрепата си от правителството, както и Ивайло Калфин като вицепремиер и министър.

От 19 ноември 2014 г. Зорница Русинова заема поста заместник – министър на труда и социалната политика. Организира и координира дейността на Министерството на труда и социалната политика в сферата на: Европейските фондове и международните програми и проекти; Международното сътрудничество и въпросите на Европейския съюз. Наблюдава и координира дейността на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП; Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” в МТСП.

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по българска филология и английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Зорница Русинова е заемала ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2012 година.

Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

Заема поста заместник –министър на труда и социалната политика (март 2012 – март 2013г.), отговарящ за политиката на пазара на труда, международни отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски политики и международните и европейските програми за финансиране.

Под нейно ръководство са били Агенция по заетостта, Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 201", проект "Красива България".