Тенденция за подобряване на чистотата на речните легла отчитат от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Според екоконтрольорите това се дължи на осъществения контрол, след който количеството и размерът на замърсената площ през 2016 г. са по-малки в сравнение с 2015 г. Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество, сочат още от РИОСВ.
Общо 50 замърсени терена са почистени след проверка на речните корите и дерета по заповед на министъра на околната среда и водите. През периода март-април са извършени проверки в 152 населени места, в 22 общини на територията на русенската екоинспекция. Дадени са 17 предписания и са написани 3 акта с глоби на обща стойност 7400 лева.