До 2020 г. Германия ще похарчи за мигрантите 94 милиарда евро, съобщава федералното министерство на финансите.

Ежегодните суми, които ще трябва да се отпуснат от федералния бюджет, ще нараснат от 16,1 милиарда евро, планирани през тази година, до 20,4 милиарда евро през 2020. Тези цифри са посочени в материалите на финансовото ведомство, съставени за премиерите на федералните провинции. В тях са включени не само разходите за живот и интеграция на мигрантите, но и средствата за отстраняване на причините за бягство от регионите, откъдето идват мигрантите.

За плащането на социални помощи Hartz IV и жилищни субсидии германското правителство ще изразходва през следващите 4 години 25,7 милиарда евро. Езиковите курсове ще струват още 5,7 милиарда евро, а помощите за интеграция на пазара на труда – 4,6 милиарда.

Германските чиновници очакват, че през тази година в страната ще влязат около 600 000 мигранти, а през 2017 – 400 000. Всяка следваща година към тях ще се добавят по още 300 000 новопристигнали, съобщава „Шпигел“.