Невероятен трик за заобикаляне на контрола върху капитала и укриване на данъци са открили гръцките предприемачи и бизнесмени чрез използването на безжичен български POS терминал за приемане на карти.

Безжичният POS се придружава от дебитна професионална Mastercard, която е свързана със сметка в евро открита на името на фирмата, с уникален IBAN в банка извън Гърция.

По този начин, секунди след сделката парите се прехврълят в сметката на фирмата извън Гърция като собственика може веднага да осребри парите си с помощта на Mastercard на всеки банкомат в Гърция или в чужбина. Може също да прехвърли пари от сметката си в друга банкова сметка в световен мащаб, както и да направи парични преводи от сметка на трета страна (след като има IBAN) или да открие нова сметка с IBAN в други валути като долар, швейцарски франк, британската лира и т.н.

По този начин печалбите не попадат под ударите на capital controls, тъй като изтичат към банка в чужбина и не се облагат с данък, тъй като голяма част от оборота дори целия се отчита в друга държава.