Мисия на Европейската сметна палата проверява обекти изградени по Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) 2007-2013 г.

В момента тече регулярният годишен одит, с който всяка година Сертифициращият орган и Европейската сметна палата извършват проверка на разходването на бюджета и спазването на правилата и процедурите на Разплащателната агенция. Това се казва в отговора надържавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) до Mediapool.

Проверките на Европейската сметна палата се извършват на базата на извадка от плащанията, заявени за възстановяване. Те са на случаен принцип с цел да се гарантира представителност по отношение на всички видове заявени разходи, които са включени в годишната декларация на разходите, се казва в още в отговора.

В него е посочено, че одитите на Европейската сметна палата и резултатите от проверките са публични и се публикуват на интернет страниците на институцията. Това става след като те приключат своята работа. Така кои точно проекти се проверяват от Европейската сметна палата остава неясно.

В началото на април агенти на ДАНС влязоха в държавен фонд "Земеделие" заради съмнителни договори по ПРСР. Няма официална информация от прокуратурата как е приключила тази проверка и какви са резултатите от нея.

Държавните органи предприеха проверки във фонда след анонимен сигнал за престъпна корупционна схема подаден до ЕК през 2015 г. Според сигнала тази схема е действала от 2010 г. до лятото на 2015 г. и очакванията са с леки модификации тя да продължи да работи и през новия програмен период до 2020 г.

Основните участници в схемата, според анонимния доклад, са Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и изпълнителният директор на фонд "Земеделие". Схемата е работила под стриктния контрол и с участието на служители на ЕК и по-конкретно – на Волфганг Кахленборн от Генерална дирекция "Земеделие", който е ръководил одитните мисии в България, е посочено в сигнала.

Най-общо схемата се е състояла в надписването на стойността на обекта, чрез т.нар. количествено-стойностна сметка. По правило е печелила най-скъпата оферта. Комисионната идва от разликата между реалната цена и надписаната. Тя е отивала за разпределянето на подкупи за шефовете във фонда и земеделското министерство и покриването на евентуални финансови корекции. Според анонимния доклад нанесените щети на бюджета са за милиони евро.

Изброени са общини с нарушения при обществените поръчки не само по земеделската, но и по други оперативни програми – Кайнарджа, Елена, Ковачевци, Перущица, Върбица, Котел, Шабла, Петрич, Монтана, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, София и Белоградчик.

Докладът, който е в обем от 16 страници, се твърди още, че проблемът е в регулациите по земеделската програма. Той завършва с констатацията, че Европейската комисия все още има шанс да си възстанови загубените средства.