През миналата година Русия е отделила за миротворчески програми 331 млн. долара. Руски миротворци са участвали в половината от миротворческите операции на ООН, гласи правителствен доклад по въпроса, цитиран от РБК.

По данни на ООН похарчените от Москва пари представляват 3,15% от общия бюджет за миротворчески операции, възлизащ на 8,27 млрд. долара. Страните, участвали с най-големи дялове в този бюджет са САЩ (28,4%, 2,35 млрд. долара), Япония (10,8%, 893,2 млн. долара) и Франция (7,22%, 597 млн. долара).

Освен това Русия е осигурила 61,8 млн. долара за хуманитарни програми на ООН. В рамките на Световната продоволствена програма на световната организация Москва е извършила доставката на продовлствия за 30 млн. долара в Таджикистан, а на Киргизстан е оказана помощ в размер на 7 млн. долара.

От април 2015 г. до март 2016 г. руски миротворци са участвали в 15 миротворчески операции, като представители на Москва са били 68 военни наблюдатели и 22 служители на руското МВР.

Общата численост на миротворческите сили на ООН през март 2016 г. е била 104 700 души.