Министерството на образованието разпространи изпитния тест за външното оценяване на четвъртокласниците по български език и литература. Публикуваме задачите, верните отговори и критериите за оценка на свободните отговори.

1. Първата задача от теста е диктовка, чието съдържание не е посочено във формуляра.

2. Тест за четене с разбиране:

Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка. 

Водопадът и кладенчето

Гръмливият екот на водопада огласяше планината. Хиляди пръски от разпенените му води блестяха на слънцето като златна мрежа, а по скалите край него пълзеше тъмнозелен бръшлян. В ясни дни над водопада затрептяваше седeмцветна дъга. О, колко щастлив беше водопадът, увенчан с короната на дъгата като приказен цар! Как весело, буйно разливаше водите си!

Наблизо в гората под един стар бук имаше кладенче. Водата на кладенчето кротичко извираше от земята и без да прелее стените му, шуртеше през сухата шума.

Възгордя се водопадът от силата и красотата си и викна на кладенчето:

- Защо се гушиш в земята, мъниче? На кого си нужно с твоите три шепи вода?

Замълча кладенчето, пък и да каже нещо, надали щеше да се чуе от шума на водопада.

Овчари и пътници се спираха пред водопада, ала не смееха да го доближат, че цели ще ги окъпе. Погледат го, погледат и поемат пътечката към кладенчето да пият от водата му, дето има дъх на букови корени. Лада Галина 

1. Какво се описва в началото на разказа? 
А) приключението на водопада
Б) красотата на водопада
В) чувствата на кладенчето

2. Посочи две действия на водопада, които го характеризират.

3. Избери дума, която според теб описва най-добре кладенчето. Отбележи я със знака √.
☐скромно ☐смирено ☐ срамежливо Обясни защо мислиш така.

4. Защо според тебе думите на кладенчето няма да се чуят?
А) водопадът е гръмлив
Б) водопадът е нахален
В) кладенчето е сърдито

5. Защо овчари и пътници предпочитат водата на кладенчето, а не на водопада?
А) водата на кладенчето е буйна
Б) водата на кладенчето е вълшебна
В) водата на водопада е недостъпна

6. Защо водопадът казва на кладенчето: На кого си нужно с твоите три шепи вода?
Обясни, като посочиш две причини.

7. Какво означава изразът от текста три шепи вода?
А) много голямо количество вода
Б) достатъчно количество вода
В) недостатъчно количество вода

8. Какво е по цел на изказване изречението: Как весело, буйно разливаше водите си! 
А) въпросително изречение
Б) възклицателно изречение
В) съобщително изречение

Прочети само оцветената част от текста и реши задачите към него: Наблизо в гората под един стар бук имаше кладенче. Водата на кладенчето кротичко извираше от земята и без да прелее стените му, шуртеше през сухата шума. 

9. Запиши простото изречение.
10. Запиши един глагол от сложното изречение.
11. Запиши умалителното съществително име.