Масачузетският технологичен институт стартира амбициозна програма с пет направления от ключово значение за подобряване живота на хората.

Инициатива на Масачузетския технологичен институт (MIT) набира средства за изследвания, които могат да направят планетата по-хубаво място за живот. Учените уверяват, че с 5 милиарда долара са способни да подобрят света.

Напълно нормално е компаниите да получават инвестиции в размер на милиарди долари, но обикновено отношението е коренно различно, когато един научен институт поиска подобна сума. MIT, в частност, стартира програма, наречена „Кампания за по-добър свят” (Campaign for a Better World), която цели да събере 5 милиарда долара за различни изследвания, способни да направят нашия свят по-добър.

Програмата включва пет изследователски направления. Първото от тях е Discovery Science и включва проучвания на екзопланетите и гравитационните вълни, на остаряването на мозъка, взаимодействието на протеините и други фундаментални изследвания.

В направление Health of the Planet учените ще изследват различни аспекти на нашата планета. Тук са включени проблеми с екологията, промяната на климата, гладът и липсата на вода в някои региони, както и алтернативните източници на енергия.

Човешкото здраве, или Human Health, е следващото направление в програмата на MIT. Предвиждат се изследвания в областта на генното инженерство, клетките, диагностиката на ракови заболявания, икономическите проблеми на здравеопазването, болестта на Паркинсон, травмите на главния мозък и др.

Четвърто направление на изследвания е в областта на иновациите и предприемачеството (Innovation and Entrepreneurship). Тук програмата набляга на въпроси, свързани с икономиката, внедряването на нови разработки, помощта за млади учени и т.н.

Образованието е във фокуса на петото направление –Teaching, Learning and Living. Учените от MIT си поставят амбициозната цел да подобрят системата за образование във всички аспекти.

Очевидно посланието на водещия технологичен институт допада на обществеността. Към момента MIT е привлякъл над 2,6 милиарда долара за реализация на своята инициатива.