Днес се проведе изпитът по математика на националното външно оценяване за четвъртък клас.

За 40 минути децата трябваше да отговорят на 16 въпроса от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, както и три задачи от отворен тип. За децата със специални образователни потребности времето е два учебни часа.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.

След като изпитът приключи за цялата страна, Министерството на образованието публикува въпросите и отговорите на сайта си.

Предоставяме прикачен файл, в който са посочени точките, които дава всеки верен отговор и критериите за оценяване.

Ето някои от задачите:

1. Кое от числата има 7 стохиляди?

А) 57 749 308
Б) 12 397 048
В) 17 365 721

2. Най-малкото естествено число между числата 940 900 и 940 999 е: 

А) 940 899
Б) 940 901
В) 941 000

3. Сборът на числата 32 673 и 19 252 е: 

А) 41 825
Б) 51 925
В) 41 925

4. Разликата на числата 7603 и 2648 е: 

А) 4955
Б) 4965
В) 5055

5. Произведението на числата 3729 и 6 е: 

А) 18 274
Б) 22 274
В) 22 374

12. Колко сантиметра са 11 м 8 см? 

А) 118 см
Б) 1108 см
В) 11 008 см

16. За обзавеждане на тристайно жилище семейство закупило мебели, като похарчило 1480 лв. за кухнята и два пъти по-малко за детската стая. Колко лева струва цялото обзавеждане, ако за мебелите в хола са похарчени 1670 лв.? Решението на задачата е: 

А) 1480 + 1670 = 3150 лв.
Б) 1480 + 1480:2 + 1670 = 3890 лв.
В) 1480 + 1480.2 + 1670 = 6110 лв.