В първата си оценка за числеността на видовете в световната флора Кралските ботанически градини изчислиха, че по света има 390 900 вида растения, предаде ВВС.
По време на изследването през 2015 година са били открити 2034 нови вида.
Проучването обаче предупреждава, че 21% от растенията са застрашени от изчезване заради климатичните промени, загубата на естествената среда, болести или инвазивни видове.