Числата от 36-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 10, 5, 16, 43, 45, 21.

---------------------

6 от 42

I теглене: 36, 9, 34, 15, 25, 35.

---------------------

5 от 35

I теглене: 26, 17, 6, 34, 31.

II теглене: 17, 13, 16, 29, 33.