Алианс на българските акушерки от години настоява да се даде възможност за самостоятелни акушерски практики и акушерките да имат възможност да сключват договори с НЗОК, каза Емилия Казълова от Алианс на българските акушерки по повод днешния Международен ден на акушерката.

Акушерската професия не е от най-престижните, отбеляза Казълова. По думите й голяма част от насочилите се към професията на акушерката се реализират много по-добре в чужбина, където заплащането им е 3-4 пъти по-високо. Средната заплата на акушерка в България варира и е между 500 лв. и 800 лв. максимум, посочи тя.

За да се решат проблемите, трябва да се подобрят условията на работа на акушерките, да има адекватно заплащане на труда, да има възможност за следдипломно обучение с допълнителен стимул, както и добра регулация на професията.