Днес, с прекъсвания, ще продължи да вали, с по-значителни количества между 10 и 15 л/кв.м, ще има главно в Северна България, в Предбалкана са възможни над 20 л/кв.м. В Южна България валежите ще са под 10 л/кв.м.

Ограничено е движението по път II-81 Монтана-Берковица при моста на река Бързия в района на Боровци поради наводнен пътен участък. Обходният маршрут за Берковица е по път I-1-Сумер-път III-1621 Сумер-Вършец-път III-812 Вършец-Берковица. Обход за Боровци и Благово: по път I-1-Сумер-Пърличево-път 8104 Пърличево-Боровци, съобщават от АПИ.

В четвъртък в по-голямата част от страната валежите ще продължат, но вече с тенденция към отслабване. Количествата за денонощието ще са между 5-15 л/кв. м в района на Предбалкана, а на места в Източна България до 20-30 л/кв.м, отбелязват от МОСВ.

В петък преди обяд ще е без съществени валежи, но след обяд отново на много места ще превали, в Централна Северна и Източна България е възможно и да прегърми. Количествата ще са между 2-10 л/кв.м, но на места, главно в Източна България, е възможно до 15-18 л/кв.м.

През миналото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са се задържали.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Искър при гр. Ореховица, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Джулюница при с. Джулюница (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Тунджа при гр. Елхово, р. Чепеларска при с. Бачково, горното и долното течение на р. Марица, р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн до 6 май ще има повишения на нивата на почти всички наблюдавани реки разположени западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът), както и в средното и долно течение на р. Искър. Освен това повишения, вследствие на валежи ще има във водосборите на реките Вит – целия водосбор, Осъм – целия водосбор, Янтра – горно и средно течение на основната река и притоците й р. Росица и р. Дряновска.

На 5 и 6.05 повишения ще има във водосборите на реките Малък Искър, Вит – горно течение, Осъм – горно течение, Янтра – горно и средно течение на основната река и притоците й (р. Росица, р. Дряновска, р. Белица, р. Джулюница), Русенски Лом – средно и долно течение.

Днес съществува опасност от поройни наводнения във водосборите западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 4 и 5.05 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър, р. Владайска, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля. Днес и утре по-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на реката. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 4, 5 и 6.05 ще бъдат около и над средномногогодишната стойност.

Днес и утре ще има по-съществени повишения по основната река при гр. Габрово и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7.05 ще бъде над средномногогодишната стойност. От днес и през следващите 2-3 дни се очакват повишения, главно в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: До 6 май се очакват повишения на нивата на реките в целия басейн.

В Източнобеломорски басейн речните нива в басейна ще се повишават: р. Тунджа – средна и долна част на водосбора и притока й р. Мочурица, р. Марица – горната и средна част на водосбора й, р. Арда – горно и средно течение. В периода 5 - 7.05, в резултат на оттичане, ще се повишават водните нива в долните течения на основните реки Тунджа и Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира водното количество на река Черна при гр. Смолян е възможно днес, във късните часове, да достигне жълтия праг за предупреждение.

В Западнобеломорския басейн днес, вследствие на валежи, нивата на наблюдаваните реки ще се повишават: р. Места – средно и долно течение, р. Струма – горно и средно течение (особено внимание за водосборите на реките: р. Треклянска, р. Бистрица-Соволянска, р. Елешница, р. Речица, р. Копривен, р. Логодашка, р. Сушицка, р. Лебница). В резултат на оттичане, на 5 и 6.05, ще се повишат нивата на основните реки в средните и долните им течения.