България е сред петте европейски държави, които отбелязват най-голям ръст на изхвърлените въглеродни емисии през 2015 г., сочат даннина статистическата служба на Европейския съюз - Евростат, обявени във вторник.

Общо в Европейския съюз изпуснатите в атмосферата количества въглероден двуокис (CO2) от изгаряне на изкопаеми горива са нараснали с 0.7% през миналата година в сравнение с предходната 2014 г.

Словакия и Португалия оглавяват класацията с най-голям ръст на парниковите газове – съответно 9.5 на сто и 8.6 процента. След тях се нареждат Унгария, където вредните емисии са се увеличили с 6.7%, и Белгия с ръст от 4.7%. България е на пета позиция с ръст от 4.6 на сто в изхвърлените въглеродни емисии. На българските парникови газове се падат 1.5% процента от всички емисии СО2 в ЕС. Най-големият замърсител е Германия, която е с дял от 23% от емисиите на Евросъюза, но през миналата година е успяла да запази нивото им. На Италия се падат 10.6 процента от парниковите газове в Общността и ръстът им през миналата година е бил 3.9 на сто спрямо година по-рано

Малта и Естония са отличниците на Европейския съюз, който през последните години лансира редица инициативи за намаляване на парниковите емисии и борба с климатичните промени. Малта е намалила парниковите си газове с 26.9% и техният дял в ЕС е едва 0.1 процента, а Естония – с 16% и делът й е възлиза на 0.5 на сто. В Дания спадът е бил 9.9%, във Финландия със 7.4%, а в Гърция – с 5 на сто.

От Евростат отбелязват, че върху изхвърлянето на въглеродни емисии влияят фактори като икономическия ръст на съответната държава, размерът на популациите, транспортът и промишлената активност. Вносът и износът на енергийни продукти също оказват въздействие на количествата СО2 в дадена страна, където се изгарят изкопаеми горива: например, ако има внос на въглища, това води до увеличаване на емисиите, а ако се внася електроенергия, това няма пряко въздействие върху емисиите в страната, където се внася.