Бумът на IT сектора, развитието на новите технологии и английският език вкарват в родния речник по около 215 думи на година.

Родният език само за 20 г. се е обогатил с 4300 нови думи, повечето от които за заети от чуждици, а други са създадени на родна почва. Например фейсбук, CV, SMS и производни глаголи като чатя, даунлоудвам, сърфирам.

Политическият живот пък е наложил думи като импийчмънт, лобирам и лустрация. Данните са на проф. Сия Колковска от Института за български език към БАН. Справката е към 2010 г. и оттогава не е правено ново изследване, пише "Монитор".

700 са новите значения на стари думи, а 750 са новите фразеологични съчетания, отново от съществуващи вече думи.

"Ще се прави и ново изследване, но не мога да кажа точно кога ще стане това", поясни и Ванина Сумрова от секция Българска лексикология и лексикография към Института за български език към БАН.

Според тях са необходими най-малко 10 години, за да се разбере дали дадена нова дума ще се "засели" в езика ни за постоянно.