Докладът, поръчан от депутатите на международната компания на "Аликс Партнърс", за КТБ е публикуван.

Изводите са обобщени в 500 страници и показват, че повечето кредити, отпуснати от банката са били в полза на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев и неговите приближени. Банката е участвала в инвестиции и търговски сделки, които са били в нейн ущърб. Именно чрез тези сделки на няколко пъти са изтекли крупни суми от КТБ.

"Нашият анализ на търговската дейност на КТБ от 2009 г. насам показва широкото и зползване на кредитите към клиенти-кредитополучатели като канал за финансови средства, за да бъдат неправилно и/или неправомерно извлечени от Банката. Изглежда тези средства са били използвани в повечето случаи в полза на реалният мажоритарен акционер в Банката, г-н Василев, неговите съучастници и свързани лица", е записано в доклада.

"Банката също се занимава и/или е ангажирана в редица инвестиционни решения и търговски дейности, които не са били в полза на собствените финансови интереси на Банката, но са предназначени за подпомагане на г-н Василев, неговите сътрудници и свързаните лица. На няколко пъти тези дейности са довели до значителна сума средства, които изтичат от КТБ и които сме разгледали в контекста на процеса по възвръщането".

По данни на "Аликс Партнърс" кредитният портфейл на КТБ се състои от 243 корпоративни клиенти с 472 неизплатени заема.

Според одиторите постижимо е възстановяването на не повече от 800 милиона лева.

"Прогнозата за общите възстановявания на този етап е спекулативнa, предвид броя на нещата, които трябва да се случaт. Сегашната ни оценка на постижими възстановявания по отношение на основните търговски групи е 600-650 милиона лева, плюс около 150 милиона лева от заеми на малки търговски дружества и други, общо 750-800 милиона лева, което би могло да бъде реализирано за 12-месечен период с комбинация от договорени споразумения и определени изпълнителни действия. В допълнение може да има някои по-нататъшни значителни парични постъпления от лихвите върху потенциалния собствен капитал в БТК Виваком на Банката и събиране чрез започване на съдебен процес по отношение на г-н Василев и други трети страни", се казва в доклада.