Днес е крайният срок за подаване на данъчни декларации за 2015 г. за доходи, различни от трудов договор. Заради Великденските празници срокът бе удължен до 3-ти май включително.

Всички, които през миналата година са получавали доходи от наеми, хонорари или други, трябва да декларират това пред НАП. От агенцията отбелязват, че даването и получаването на заеми над 10 хил. лева също трябва да се декларира. Декларациите могат да се подават в съответната териториална дирекция на НАП, по пощата чрез обратна разписка или по интернет чрез електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).

Освен това днес е и крайният срок за плащането на дължимите данъци. След това започва да тече наказателна лихва. НАП напомня, че банковият превод понякога отнема повече време и ако е направен в последния момент, може да се окаже, че човек остава длъжник на лихва дори и за ден закъснение.