Нарушения на Закона за обществените поръчки са установени при два одита на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. При проверките е установено, че без провеждането на обществени поръчки са възложени ремонтни дейности за близо 1 млн. лв. без ДДС. Това става ясно от писмен отговор на вицепремиера и образователен министър Меглена Кунева до депутат от старата българска столица. БГНЕС разполага с копие от отговора. 

През 2015 г. Звеното за вътрешен одит в Министерство на образованието и науката е установило, че през 2014 г. в нарушение на ЗОП са извършени ремонти на стаи за гости на петия и шести етаж в корпус 5, както и на учебни зали на Великотърновския университет.

Последвала е проверка и от Агенцията за държавна финансова инспекция. На 14 януари 2016 г. МОН е уведомено, че възложителят, в конкретния случай – ръководството на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, в нарушение на ЗОП през 2014 г. е разпоредило извършването на строително-монтажни работи, за които обаче не е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. Стойността на ремонтните дейности възлиза на 971 216 лв., без ДДС. 

“За нарушението по време на финансовата инспекция на отговорното длъжностно лице и на ВТУ са съставени актове за установяване на административни нарушения”, пише в отговора си Кунева. Тя не уточнява на каква стойност на наложените актове, дали те са платени, както и дали са последвали други санкции за допуснатите нарушения. Вицепремиерът и образователен министър, която от година и половина се опитва да прокара приемането на антикорупционен закон от Народното събрание, не уточнява и защо за допуснатите нарушения при разходването на един милион лева не е уведомена и прокуратурата.