3 май е последният ден за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физически лица. За максимално обслужване на данъкоплатците офисът на НАП в Русе ще работи непрекъснато не само в нормалното си работно време от 9 ч. до 17, 30 ч., но и докато има клиенти в салона за изчакване.

За улеснение гражданите могат да подават попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер и в 17 пощенски клона в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сл. Поле, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Цената на пощенската услуга е 1, 20 лв.. В тях има възможност да се ползват указания и примерни образци на формулярите. Всички, които пък решат да изпратят документите си като обикновени пощенски пратки, могат да ги насочат към адрес – Офис на НАП – Русе, ул. „Майор Атанас Узунов” № 19.

Чрез пощите могат да се изпратят и декларации с баркод, които се попълват в сайта на агенцията www.nap.bg , като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение, след което формулярът се разпечатва на принтер. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 3 май.

Най-лесният начин е декларациите да се изпратят по електронен път с Персонален идентификационен код / ПИК / от НАП или квалифициран електронен подпис, като за валидни се приемат електронните декларации, изпратени до 24, 00 часа на 3 май включително и в предходните почивни дни, което е допълнителен бонус за гражданите.