Наталия Кръстева е зам.-кмет по комунални дейности в община Русе от октомври 2014 г. Била е общински съветник и дългогодишен адвокат в Русенска адвокатска колегия. Омъжена е, има две деца.


- Г-жо Кръстева, топлото и влажно време създаде условия за бурно развитие на тревите и комарите. Ще бъде ли овладяна ситуацията с комарите тази година?
- За овладяването на популацията на комарите се извършва ежемесечно наземно третиране на територията на община Русе. Обработката се извършва от специалисти с атомизатор за студен аерозол. В тази връзка винаги подчертаваме, че препаратът „Аква-К-Отрин“, с който се пръска, е специално създаден за урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни. Тази година започнахме третирането седмица по-рано и когато времето позволява т.е. не вали дъжд и няма силен вятър, се работи.
- Кога беше първото пръскане срещу комари и ще бъде ли организирано съвместно пръскане с Румъния?
- Първото пръскане срещу комари в Русе се състоя на 4 и 5 април, за което разпространихме информация чрез сайта на Община Русе и чрез вас, медиите. Извършихме и извънредни пръскания на 13, 16 и 22 април, за които нямаше предварително оповестяване. Планираните за края на тази седмица пръскания срещу комари и кърлежи вероятно ще бъдат отменени за дните от 3-и до 5 май поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия.
Подготвено е и писмо до кмета на Гюргево Николае Барбу за съгласуване на действията за пръскане срещу комари с цел по-голяма ефективност за овладяването на популацията.
- Има ли срок, в който фирма „Санси“ да се пребори с комарите?
- Със съдействието на общината фирмата изпълнител прави всичко възможно да ограничи популацията на комарите, но тя не може да бъде окончателно премахната поради фактори, които не могат да бъдат контролирани от хората, каквито са метеорологичните условия. Осъществяването на пръскане в Гюргево особено по заблатените площи и поемането на лична отговорност за поддържането на частни водоеми и озеленени площи също играе важна роля в намаляването на комарите. И тук искам да отбележа, че третирането ще продължи толкова, колкото е необходимо.
- С пълен капацитет ли работи консорциум „Паркстрой“ и какви са темповете на косене? Колко души работят във фирмата?
- Фирмата работи с оптимален капацитет, като персоналът е с численост от 106 души. 
- Косенето започна на 14 март, но гражданите от различни квартали често се жалват, че в техния район има неокосени треви и не са виждали нито веднъж косачи. Какъв е графикът за поддържане на зелените площи и има ли квартали, където все още фирмата не е започнала косенето на избуялите треви?
- Съгласно проведените процедури по Закона за обществените поръчки и сключените договори с фирмата изпълнител, дейностите, които са заложени като предмет на договора са разделени на 4 микрорайона: Централна градска част; „Възраждане“ и „Локомотив“; „Здравец“ и „Родина“; „Дружба“ и „Чародейка“. Във всеки от районите работят отделни екипи по косене на тревните площи, като приоритетно се косят терените за широко обществено ползване. След това дейността се пренасочва в междублоковите пространства. Към настоящия момент първата обработка е извършена. Окосен е голям процент от озеленените площи на територията на града, като при благоприятни атмосферни условия дейностите се изпълняват по график. Изготвяните графици са седмични, а за тяхното изпълнение следят от служители на отдел „Екология“.
- Къде може гражданите да подават оплаквания за неокосени тревни площи и комари?
- Писмено до кмета Пламен Стоилов в информационния център, на дежурния телефон към Съвета по сигурност в община Русе 820 111, както и на стационарните телефони на общинския отдел „Екология“.
- А в договора с фирмата изпълнител има ли срок, в който всички тревни площи следва да бъдат окосени?
- Не, няма крайна дата за окосяване на тревните площи на територията на града, защото не може да се предвиди какво ще бъде времето. Поради благоприятните атмосферни условия първата обработка стартира на 14 март. Косенето ще приключи в зависимост от метеорологичните условия и растежа на тревните площи.
- Колко са тревните площи в Русе?
- Озеленените площи общинска собственост на територията на града са приблизително 3000 декара.
- Кои са случаите, в които натоварената с поддръжката им фирма може да бъде санкционирана? 
- При всяко констатирано неизпълнение, включително и частично неизпълнение на поетите по договора задължения, фирмата подлежи на санкциониране.
- Кога приключва обработката на парковете и градините срещу кърлежи и бълхи и кога ще започне третирането по селата?
- Първите обработки против кърлежи и бълхи на територията на Русе бяха в периода 28-31 март, като също имаше съобщение на сайта на общината. Първото третиране по селата срещу кърлежи и бълхи се състоя между 5-и и 8 април, като кметовете на кметствата имат отговорността да информират за предстоящото пръскане жителите на съответното населено място. 
Пръсканията срещу комари и кърлежи започват напролет и завършват наесен, като точното време на стартиране и приключване на дейността зависи от метеорологичните условия и популацията.
- Кога ще бъде зацветена Вазата в Парка на младежта? 
- Традиционно Вазата в Младежки парк е готова със зацветяването около 20 май. Самият процес включва: подготовка на мазилката, разчертаване и засаждане, което е в порядъка на 10-12 дни при благоприятни климатични условия. Условията за растеж на растенията във Вазата и тяхното вкореняване са по-специфични от зацветяването на останалите цветни площи в града. Ниските температури и пролетните слани може да попречат на работата на специалистите и затова те се съобразяват с по-висока температура на открито и подходящо време за засаждане на цветния разсад. С тази цел цялостното оформяне на Вазата започва в края на април - началото на май в текущата година.
За зацветяване на Вазата се използват около 20 000 броя различни декоративни цветя. До момента на засаждането през зимата и пролетта те израстват в оранжерия при подходящи за отглеждането им условия. Измазването на повърхностния слой започва около 12 май и засаждането на растенията започва около 15 май. Традиция е за 24 май Вазата да е засадена.
- В края на март бяха засадени 6000 лалета на площад „Батенберг“ и алея „Перистери“. Къде другаде са предвидени дейности за зацветяване? Предвижда ли се засаждане на дървета?
- Мероприятия по зацветяване се реализират два пъти годишно, като се засаждат подходящи цветя за летния и съответно есенния сезон. Засаждането се извършва на цветните фигури в централна градска градина, Парк на младежта, площад „Батенберг“ и паметник „Альоша“. 
Към настоящия момент се реализира програма за залесяване на територията на града, в която е предвидено засаждането на приблизително 150 дървета, което ще направи нашия град още по-красив и зелен.