Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин предлага да има по-ниски или никакви такси за яслите и детските градини, за да се предотврати ранното отпадане от училище.

Калфин коментира това пред журналисти след като откри XI-то изнесено заседание на Експертния комитет по въпросите на ромите (CAHROM) към Комитета на министрите на Съвета на Европа.

По време на заседанието министърът отчете, че имаме успешен опит в ранното включване на ромите в образование и предучилищно възпитание и стъпката към улесняване на достъпа на най-малките до детска градина, ще е допълнителен принос за това.

Важно е да се даде възможност на всички деца, не само за роми, да влязат в детско заведение и това да е достъпно за родителите им от най-ранна детска възраст, каза министърът.

По думите му това ще помогне и на работещите родители, и на родителите с ниски възможности. 

Вече е доказано в България с много експерименти в общините, които могат да си го позволят, че ранното включване в предучилищно образование и възпитание, допринася за по-доброто интегриране в училище и предотвратява отпадането на ученици от образователната система, аргументира се министърът.