Нов доклад на компанията за сигурност „Лаборатория Касперски“ констатира, че една от главните причини за уязвимостта на банкоматите е остарелият софтуер. Лошата новина е, че масово банкоматите работят с такъв, което позволява на хакерите лесно да се доберат до чуждите пари.

Повечето съвременни банкомати се базират на операционна система Windows XP, която обаче вече не се поддържа от Microsoft. Това означава, че новооткритите уязвимости ще останат отворени за хакерите, пишеTechNews. Другият проблем е, че в повечето случаи специалният софтуер, отговорен за взаимодействието на системния блок на банкомата с банковата инфраструктура, работи по стандарт XFS. Технологията е стара. Първоначално тя е създадена за стандартизация на използвания в банкоматите софтуер по такъв начин, че той да работи на всяко устройство, независимо от производителя.

При създаването й, защитеността на технологията не е била приоритет. Заради това до днес в XFS липсва оторизация за изпълнение на командите и следователно, всяко приложение, инсталирано или пуснато на банкомата, може да изпрати команда към всеки модул на машината, включително към четеца на карти. Така се открива пряк път на престъпниците към парите на жертвите.

Проблем е и недостатъчно добрата физическа защита. Хакерите могатбезпроблемно да получат достъп до системния блок или мрежовите кабели на банкомата и да монтират специализиран микрокомпютър, който ще им позволи да управляват дистанционно машината за пари.