„Булмаркет ДМ“ е най-мощната русенска компания, с водещи позиции в доставките и търговията с пропан-бутан и природен газ, производството на биодизел, жп превозите, търговия със зърно и др. На 9 май тази година тя ще отбележи 20 години от създаването си. По този повод разговаряме с основателя на фирмата и неин управител Станко Станков.

- Г-н Станков, разкажете как започнахте преди 20 години.
- На 9 май 1996 г. регистрирах фирмата с идеята да правя нещо от типа на сегашната „Лафка“. Така и обаче не стартирах такъв бизнес. Впоследствие дойде идеята за терминал за газ в Русе и цех за ширпотреба в КТМ, където започнахме да правим бутилки за пропан-бутан. Тогава в България потреблението на газ беше много слабо - от порядъка на 3-4 хиляди тона месечно. В началото купувахме пропан-бутан от „Нефтохим“ /Бургас/. Идеята обаче беше да купуваме газ от отвън, основно от Русия, където беше по-евтино. Реализирахме я и станахме първите, които започнаха внос на пропан-бутан от Русия. След 2000 г. пазарът се разви много бурно и месечното потребление скочи до 35 000 тона. Участвахме в този процес, като реализирахме и финансови изгоди.
- Някъде тогава ли купихте първия си кораб?
- През 2002 г. купихме речно-морски сухотоварен кораб и във варненската корабостроителница го преустроиха в газовоз. Две години продължи изграждането му, но той ни даде конкурентни предимства пред много други играчи. Покрай този кораб си направихме и пристанище.
- Какво включва днес флотилията на „Булмаркет ДМ“?
- Имаме два морски кораба за пропан-бутан, 4 речни баржи за пропан-бутан, 6 нефтоналивни баржи, 3 тласкача.
- А планирате ли да придобиете кораби за новия си бизнес със втечнен природен газ (LNG)?
- В LNG мастерплана Рейн-Майн-Дунав са предвидени такива инвестиции, някои от нашите партньори вече са поръчали кораби за LNG, ние засега не сме.
- Но пък правите първите у нас терминали за LNG, внесохте първите камиони, които ще използват за гориво втечнен газ. Колко станаха нещата, които „Булмаркет ДМ“ прави за пръв път в България?
- Станахме първи частен железопътен превозвач, направихме първата метан станция, имахме първия кораб газовоз, първи терминали за LNG, първи камиони на LNG. Увеличаваме списъка.
- За тези 20 години кое смятате за свое най-голямо постижение?
- Трудно ми е да преценя. Но самият факт, че в толкова неща сме първи показва, че не вървим по утъпкани пътеки. Работим по собствени идеи и проекти, които сами си разработваме и имаме куража да ги реализираме. Пораснахме, от две години преструктурираме компанията, като различните бизнеси се отделят в самостоятелни компании - „Порт Булмаркет“, „Автотранспорт Булмаркет“, „Булмаркет Рейл Карго“ за жп превозите. Австрийският завод е в отделно дружество - „Оберйостерайхише биодизел“. Заводът за растителни масла - в „Олео Протеин“. Бизнесът с LNG също ще е в отделно дружество. Целта е да се оптимизира управлението, като всеки бизнес си знае приходите и разходите. По-лесно се вижда кой как върви.
- И как вървят? 
- Всички имат ръст както по количествени показатели, така във финансови измерения. Всички са много добре организирани и със сериозен потенциал за развитие. Искаме да ги разширяваме.
- Какъв е оборотът на „Булмаркет ДМ“ за миналата година?
- 660 млн. лева. Заедно с „Астра Биоплант“.
- В каква посока ще се развивате занапред? Имате ли някакви конкретни планове?
- Това, което считаме за много перспективно, е да развиваме LNG бизнеса в България. Върви изграждането на терминали за втечнен газ с подкрепата на Световната банка и Европейската банка за развитие. Първият в Русе е вече готов, следват тези в София и Пловдив. Обмисляме строителството на завод за втечняване на природен газ. Ще инвестираме около 16 милиона евро за преработката на 200 хил. куб. метра дневно - това са 146 тона втечнен газ. Оборудването ще купим най-вероятно от Китай - там имат дългогодишен опит в тази област, ходихме на място, запознахме се с нещата. Избрали сме дори изпълнител на проекта, но още не сме решили дали заводът да е в Русе или в Гюргево.
- От какво зависи този избор?
- От това дали интерконекторната връзка с Румъния ще бъде пусната навреме и дали „Булгартрансгаз“ ще ни даде капацитет. Това е важно за нас, тъй като ще доставяме газа от концесионери в Румъния. Вярвам, че интерконекторната връзка ще бъде изградена в срок, холандската фирма подизпълнител е много сериозна. „Булгартрансгаз“ казват, че ще са готови есента, което за нас е малко късно. Много по-лесно може да направим завода в Гюргево, където вече имаме терминал. 
- Като заговорихме за избор България или Румъния, какво мислите за бизнес средата у нас? Подобрява ли се тя или не? Благодарение на бизнессредата ли расте „Булмаркет ДМ“ или въпреки нея? 
- Май по-скоро „въпреки“. Прекалено много регулаторни режими има у нас. Относно основния ни бизнес с горива имаме такива изисквания за данъчно-акцизните складове, каквито няма никъде в Европейския съюз. Ако сравняваме с Румъния и Австрия - в България законът е такъв, че за да изпълниш изискванията, ти трябват страшно много пари, а ефектът от тази инвестиция за теб е никакъв. Това бих го нарекъл безумие. И продължават да ни карат да вкарваме още пари. Сега например най-вероятно ще се наложи да сложим нови нивомери навсякъде. А ако онлайн връзката с НАП се разпадне по независещи от нас технически причини, ние сме виновни. Пишат ти актове без да имаш вина. Това е много сериозен проблем.
Другият е екологичното ни законодателство. За един проект, който изисква комплексно разрешително, процедурите продължават година и половина. За един бизнес това е страшно много време, ситуацията може да се измени кардинално.
- А имате ли проблем с работната ръка? Напоследък много работодатели се оплакват, че няма квалифицирани кадри. Колко човека работят в „Булмаркет ДМ“?
- В момента са около 850. Хубавото е, че почти никой не иска да си тръгва оттук, процентът напуснали по свое желание е изключително малък. Но проблемът с кадрите го има. Стремим се да задържаме хората си и да привличаме нови с по-добри условия, с повече бонуси. Но минаха ония времена с краденето на кадри от БДЖ и другите предприятия. Трябват ни жп машинисти, крановици, оператори на машините в заводите. Необходим е много сериозен дебат за промени в образователната система, така че тя да осигурява необходимите на бизнеса кадри. Знам, че много фирми започнаха сами да си обучават хора, но това не е наша работа. Нали затова плащаме данъци - държавата да ги използва включително и за образование.
- Като един безспорно успял предприемач имате ли рецепта как се става добър бизнесмен?
- Да, имам проста рецепта. Първо - трябва да имаш идея. Второ - да си направиш един хубав, добре сметнат проект. Трето - да намериш финансиране. И четвърто ти трябват съмишленици, с които да реализираш този проект. Тук искам да благодаря на екипа си и на хората, които толкова години работят за „Булмаркет ДМ“, на доставчици, клиенти и подизпълнители, защото благодарение на всички тях сме това, което сме - една от най-големите компании в България.