Учени успяха да вкарат водни молекули в съвсем ново състояние на материята, което не е нито течно, нито газообразно, нито твърдо. Това е станало възможно, след като водата е била прокарана през много тесни отвори, подобни на тези, които също съществуват в природата. Така те са накарали молекулите на водорода и кислорода да се държат по абсолютно нов начин, пише научното издание "Сайънс алърт".

Екипът от националната лаборатория „Оук ридж“ все още не знае до какво ще доведе тяхното откритие, но е сигурно, че то хвърля нова светлина върху това как водата се държи в много тесни пространства.

Учените са прокарали вода през тясна тръбичка, изработена от материала берил, която е широка само 5 ангстрьома или около 1-милиардна част от метъра. Според изследователите подобни условия биха могли да бъдат открити и в естествената природа – в почвата, в минерални структури, стени на клетки и други.

В такива изключително тесни места (отделните атоми са с големина около 1 ангстрьом) двата водородни атома и единият кислороден, които правят молекулата вода започват да се държат по необичаен начин.

Вместо да бъдат неподвижни, водородните атоми започват да се движат в шест различни посоки в едно също време, като кислородният атом е в средата. Докато течността се спуска по тръбата водородните атоми се въртят във всички възможни позиции и като резултат на това температурата се увеличава.

Важното откритие на учените е от особено значение за науката, макар и те още да не знаят до какво ще доведе то.

“Това е едно от тези феномени, които се появяват само в квантовата механика и нямат паралел в ежедневния ни опит“, заяви водещият изследовател на проучването Александър Колесников. „Това откритие е ново фундаментално разбиране за поведението на водата и начина, по който тя си служи с енергията“, добави от своя страна Лорънс Ановиц, изследовател от екипа.