БНБ отчете държавния външен дълг към края на февруари, като посочва, че той е паднал под 5,5 млрд. евро, сочат данните на БНБ.

От националния трезор отчитат, че спрямо края на 2015 г. външният дълг на правителството е намалял с близо 103 млн. евро. В данните обаче все още не е отчетена външната емисия от март, когато правителството изтегли близо 2 млрд. евро /близо 4 млрд. лв./ под формата на двоен облигационен транш. Тогава експертите посочиха, че постигнатата цена е добра за България.

В края на февруари дългосрочните задължения са 26.110.3 млн. евро.

Като цяло брутния външен дълг намалява до 33,8 млрд. евро. Освен в сектор държавно управление, намаляват и външните задължения на банките – те намаляват с 40.1 млн. евро. Това е процес, който тече от много време, защото те все повече разчитат на ресурс, набран от вътрешния пазар.

В края на февруари вътрешнофирменото кредитиране е 12,6 млрд. евро и се увеличава с малко над процент спрямо края на миналата година.