Новосъздадената с разделянето на ВСС прокурорско-следователска колегия ще заседаваза първи път във вторник. Заседанието се свика от главния прокурор Сотир Цацаров, който е председател на колегията.

На редовното си заседание от 14 април ВСС единодушно и без спорове гласува разделението си на съдийска и прокуроорско-следователска колегия. Въпросът за разделението засягаше само членовете на съвета, избрани от парламента. А основен критерий за попадането в едната или другата колегия бе последната им месторабота преди да бъдат избрани във ВСС.

След промените в конституцията и Закона за съдебната власт прокурорската колегия трябва да се състои от 11 души. Според вота на съвета част от нея станаха Васил Петров, който преди постъпване във ВСС е бил адвокат, Незабравка Стоева и Юлиана Колева, които също са били адвокати, макар да имат и дългогодишен съдийски стаж, Ясен Тодоров, който е бил следовател и Магдалена Лазарова - прокурор. Бройката до 11 се попълва от четиримата прокурори и един следовател, избрани от своите колеги - Румен Боев, Елка Атанасова, Михаил Кожарев и Румен Георгиев (следовател). 11-ят член е главният прокурор Сотир Цацаров.

ВСС в момента се състои от 24 членове, вместо предвидените в закон 25, след решението на съвета от март 2014 година, с което Камен Ситнилски бе отстранен.

Днес колегията ще решава кога ще провежда ежеседмичните си заседания, както и кой каква комисия ще поеме.