В отговор на скандала, предизвикан от т.нар. панамски досиета, министрите на финансите на 28-те членки на ЕС се ангажираха на срещата си в Амстердам да засилят борбата срещу укриването на данъци с единодушното приемане на редица европейски инициативи.

Бяхме много заети са се борим едни други по въпроса за нашите данъчни режими, така че нашите страни да са възможно най-привлекателни за инвеститорите. В резултат стигнахме до положение, че големите компании проявяват тенденция изобщо да не плащат данъци, заяви холандският министър на финансите Йерун Дийселбьом, чиято страна е ротационен председател на Евросъюза.

На започналото в петък съвещание всички министри подкрепиха инициативата, подета от пет европейски държави – Германия, Испания, Франция, Италия и Великобритания – за автоматичен обмен на информация в рамките на ЕС за установяване на бенефициентите на фиктивните компании.

При сегашните финансови условия има възможности за създаване на юридически структури - фирми с ограничена отговорност, тръстове, фондации – като се укрива самоличността на истинския бенефициент и се прикриват следите, с което значително се затруднява работата на данъчните власти, посочиха участниците в съвещанието.

Двадесет и осемте министри одобриха създаването на общ за целия Евросъюз черен списък на данъчните оазиси. Преговорите обаче ще бъдат деликатни, тъй като страните-членки имат много различна политика по отношение на данъчните убежища, отбелязва АФП. Първата стъпка ще е определянето на общ метод за това кой може да бъде включен в списъка. Предложенията ще бъдат обсъдени от министрите на 28-те на следващото им съвещание през май.

С цел многонационалните компании да бъдат принудени към по-голяма данъчна прозрачност холандското председателство се ангажира още през следващата седмица да инициира разговори между държавите по предложението на Брюксел основните счетоводни и данъчни данни на големите компании да станат достъпни за обществеността. Европейската комисия одобри това предложение на 12 април.