Промените в ръководствата на фирми ще трябва да се заверяват от нотариус. Това гласят промени в Търговския закон, които вчера бяха обсъдени на заседание на Националния икономически съвет. Целта на промените е да се предотвратят кражбите на фирми. Когато се прехвърля търговско предприятие, оригинал на договора ще остава и при нотариуса и ще се съхранява 10 години, пише "Стандарт".

Всеки договор може да бъде проверяван от служители на Агенцията по вписванията в реално време, тъй като регистрите на нотариусите и Агенцията вече са свързани. Така ще се създаде сигурност срещу фалшифицирането на протоколи, подписи и други документи. Неудобството за бизнеса обаче е, че редица решения ще трябва да се заверяват от нотариуси преди да бъдат вписани, което ще струва доста време и пари.

С друга промяната в Търговския закон ще се даде втори шанс на фирмите с финансови затруднения като се въвежда производство по стабилизация при обявяване в несъстоятелност. Идеята е преди производството по несъстоятелност да може изпълнителните действия да се спрат за кратък период от време, за да може да се извърши преструктуриране, продажба, разсрочване на вземанията и други действия за стабилизиране. Това ще става по искане на търговеца, не на кредитора и ще се извършва в много бързи срокове.